V. - VI. Epistolographi. Cod. CX - CLV. Ars. Cod. CLVI - CLVII

10  Herunterladen (0)

Volltext

(1)

E P I S T O L O G R A P H I .

EPISTOLOGRAPHI.

ARS..

B. S. Ms. 165. 4.

Codcx membranaceus saec. XIV. eseuiite eleganter exaratus, lineis stilo ductis, crebris vocum compeiidiis, rubris iiiscriptioiiibus, litteris initialibus inilto pictis , paucis in iiiargine notatis, fo11. 93., quorum 1. 2. 92 et 93. cliartacea sunt. Inter fol. 18 et 19.

scicia ineinbraiiacca agglutiiiata est, quae in pag. aversa scriptura vacat. Fol. I. 2b. 91. 92 ct 93. vacua suiit. Coiitiiientur auteiii lioc volumine:

lvonis 87arni.itensis Episcopi

Epistolae.

4- n SJI~

Incip. fol. 3%: Sc1 SPS kosrrr NOB

W.

W a e c rubro picta sunt.] Urbanus e h servzcs servorutn etc. (Ep. secunda in coll. epist. Ivonis.) Pol. 3b. incipitur: Quod ~ o n debemus aliquein secreto stco peccata confitenfein a nobis corporuliter separare. CHPaec riibro picta suiit.) Ivo dei gratia cnrtzoletzsis eccleste rninister dziecto sibi z'n cJLrWto fratri o. salzctein. In Ziteris tu& coiztinetur faci~zoroszcm etc. Explic. [Ep. 84. Ut boiiuin Abbatein eligant.) Doiniwus pacietztie et solatii sit z~oliiscum. Valete.

-

Notat Senhciibcrgius fol. 2 a. : Pvonis Carn. Episc. Epistolae inatzu sueculi X I I . Ivoni

aeqlculi excrratae, cuj~cs codicis et orclo d i f e r t , el ?neo non elEilue iasufzt. 1764. Coinp.

z t ~ sectiotze A~rzstelod.

-

Loiig. 7" 7"'. Lat. 4l' 11"'.

B. S. Ms. 81. ful.

Codex cliartaceus annis 1480. sqq. scriptus, foll. 239., quorum tertium mernbrana- ceuin osl. Coiitinentur :

Epistolae ciarorurn Virorum ac Principum

,

e i pirte autographae cum actis publicis etc. Fol. tertiiim contiiiet :. Privilegizc~n Ordttais Augustzlziarci ulrius~zte sestrs contrn otnnes injtcrias datutn ab Eugenio Potzt@ce n. 1480. Iiisunt miilta act: liistoriam' reformatioriis spectaiitia.

Iiiserta sunt Iiaec typis expressa : a. M a n d a t u r n O t t o tais H e n r i c i Comilis Palctini, d. Heidelbergae 25. Jan. 1558. ~epetitzcin baptistna concerlzens. J fol. 6. Man- d n t u i a ejzcsdetn P r i l z c i p is, d Alziei 16; Apr. 1556. ejusdem fere arguinenti 2 f01.

B. S. Ms. 205. fol.

Codex c1iartaceu$

a.

1725. elegantissixnis litteris cxarstus, foll. 270. Guru duobus vacuis ab initio et in fine. Titulus

(2)

-

Plurimom reverendi, reique antiquanae peritissimi viri

Sttephani Vinandi Pighi

Alb. N. Campensis Philosopliiae magistri, Clerici saecularis

,

Canonici Ronncnsis, Car- dinafi Granvellaiio a bibliotlieca et epistolis latinis; postea illustri, Caroli Ariderici Psin- cipis HaeL Clivine S. S. stud. moruinque Romae illodcratoris, demum Canonici et Sclio- Iarcliae Sanctensis

Epistolae

ex iis, quas ab a. D. 1557 usque ad a. 15%' latino, ital. belgicoque idiomate proprio patronorumqiie iiomine tum ad alios dcdit, hiin ab illis recepit, superstites numero 264, ex ipsis autograpliis, quae in bibl. reg. Berolini haben- tur, in ordinem redactae. Francof, 1723 mense Novembr.

CXPII.

B. S. Ms. 206, fol,

Codex cliartaceus a. 1595-1610 scriptus

,

foll. 265, cum quatuor vacuis ab initio et in fiiw. Titulus:

Petri Denaisii

Epistolae autograpliae aad Geo. Micliaelem Lingclsliemium cuni aliquibus ad llippolitum a Collibus satis jocosis.

CXIV

et

CXV.

B. S. MB. 201. 202. fol.

Codex chartaceiis diversis mailibus sacc. XVIL scriptus, voluminum 11, quorum primuni constat foliis 407, alterum foll. est 529. Coiitineiitur :

Epistolae

I-ariac, quas Tiicoiogi magiii iiominis nd D.

Hoe ab

Hoeneg,

Coiisil. Aul. Elect. Sax. ab Anno 1608 usque 1644 propria maiiu conscripserunt. Episto- laium num. cst 736. Adjunctus est iiidcx copiosissimus. S a m U c l T s c 11 i x i cli i U s

,

S, S.

Tlieol. stud. a. 1684 illas collegit epistolns.

CXVI.

13. S. Ms. 154. 4.

Codex ehartaceus saec. XVIl., paginar. iiumerat. 571, praetei foll. 16 in iinc, quo- rum I. 2 et 16 vacua sunt. Inscriptio fol. 1 a. liaec est:

Allerhand

Briefe von merkwürdigen

Zufällen.

Iiicip.

Wald

El~rzuiirdiger etc. #ein gee7brtes hut 1>~k?t. nic76.t wenig vergnüget, als clrrrinnen er zcn.ter undern gedeizchet, dass i 7 ~ n die Leszcng der Hisforien, die E ~ e i n p e l der wzcnderbare*~ Giite

.

.

Gotfes sonde~*Ziclt. 2ielustijen. Und mzcss ich von inir selbst gestelben, dass micl~ tzebe~z ineinen Aintsverrichtungen die lneiste Lieb und Lzcst an- getrieben, alle>liutzd dergleiclien Meikruiir(1iglreite in rneineni FTuterlunde (darinnen ich

55 gatzzer Julrrc 8th liU.c?brn(liener gewesen) iiz Friedem und Ilriegszeiier

. .

au/%ti-

teiclwen etc. Explic. Dumit Gottes Icirrlie ungeärgerl bkibe. Gott defoolJsn. Turn sequitur indcx conteiitoruni.

B. S. Me. 90'3. fol.

Codex chartaceus saeE. XVII. accuratissime exaratus, foii.

240.,

C. duob. vacuis

ol>

iuitio ct in fine. Continentur :

Jo.

Christ.

L. B.

a

Boyueburg,

Equitis aurati, Consiiiarii nunc secretioris et supremi Mareschalli in auia electoraii Moguntina ~t

Zachariae

Prüesehenck

Lindenboveßt Consil. Sax. Vinar. itidem intimi, ac in Ducatu Isenacensi Proprincipis

(3)

C. Bar. de Boyneburg d. 28 Julii et 2 7 Septemb. 1665. Fol. 2 b. leguiitur liaec: Acta erud. L Q s . Jul. 17'10. P. 2 8 7 : Fasciculo 3 Novar. liter. a Struvio e M s . erutclrum continetzcr yri~tczrm J. C. Bopzeburgi vifa a Struvio non ineleganter exarata, u b i et fata e t stutlin hujus viri doctissimi (apostatae scil.) exponit. Hanc exc@iunt excerpta ZiUeraria e x ~lnutzcis Boyi~eburgi et Zach. P~~uschen7czi' epistolis tlelibata, jucuizda certe ac erwditissitnir~ct, in quibus et Btruvii itastitutum tnuxime comnproba~nus, qui quofnoc~o in edendis claror. viror. literis versari nos oporteat, exeinplo szro praeivit. Niir~irutn uut

e x epist. excerpamus n o n oinnicc, sed qztae meliora e t digniora vitlentur. Multn i t z hia excerptis liier. legimus, quae ad statzrm civilem non lninics qzcmn aacl bonorzcm librorum notitiain facizcnt. - S c h zcpp i g , Freund in der Notli etc. nt. 132.: W e n n du einfnal occasion h a s t ) dem lEon&d. Schwed. Legato pbn&otentiario Herrn Graf Oxe~zstirn, ocler Hrn. Borotz uon Boyncbzcrg die Hand ou küssen u n d aufozrwarten, so wirst du eine kleirae Acailemie Anben, denn d u tuirst hören, dass Hr. Grnf Oxenstirn [lzT so viel qucrestiones t7teoZogicas proponiren tuerde, als %ehrt Doctores genug zzc thzcn herben,

clarazc,f s u crntcuortett. Dzs wirst sehen, dass Herr Baron U. Iboyneburg ein lebenctzge

Bibliot?~e/c sey, dass unkr 2 5 berühmten SchuZfüchsen nicht einer sei, der es cliesem Iferr.r& i ~ b antiquit(~tibus eccZesiasticis könne ozsvor thuiz.

cxvna,

B. Si Ha. 159. 4 4

Codex cliartac~us saec. XVIP., foll. 125.) quorun'i 1; 22, 23. 35b. 36-39. 61 b.

62.

66 bd .72 b-74, 98 b, 99b. 104. 1 2 4 ot 125; vacua sunt, Contiiieiitur:

Johannis Caselii Epi~itolae nunquain

editae.

Incip. Ep. 1. Nobili et czarz'ss. An, Wgnd Foppio ah Aissema Icto etc, Explic. Xakttem e x 9ne dides.

CXIX

et

CXX.

B. S. Mn4 161. IW2. 4,

Codex cliartaceus saec. XVII. duobus constans voluminibus, quorum prius foll. est 214.) posterius 438. Iii illo vacua suiit foll. 1-4. 7 b . 9 b. 2 0 b. 36b. 53 b. 69b. 71 b. 98 b. IIOb. 116 b. 129 bi 1 4 6 b. 152b. I 0 4 bi 158 b; 161 b. I 6 3 b. 166 b. 172 b. 17'5 b. 181 b. P97 b. 202 b. et 212-214. ; in lioc foll. 1-4. 8 b. 12 b. 22 bi 38a. '41 b. 63

b.

6 6 b. 6 8 8. 74 b. 86b. 9 0 b. 91 b. 101 b, 107 b. 115 b. 137 b. 141 b, 1 4 s b. 152 b. I56 b. IGI b. 1 6 3 b. lG7b. I71 b. 177 b. 1 9 3 b. 205 bi 221 b. 237bi 247 b. 254 8. 262 b. 261 b. 2 W b . 271 b. 2S2b. 284 b. 286 b; 288b. 314 b. 345. 346; 3 5 3 8, 358 b. 37G b.

$8;. b-384. 417 b, 426 b; 428 bi et 430 b. Contineiitur :

Forstneriaua.

Vol. I< Epistolae Forstiieri a d varios de aiiiio 1627 ad 1655. Val. 11. Epistolau mutuae Forstiieri, l'ortneri et J. EI. Ursiiii ab ann. 16-49-1667,

Incip. Tholnae Canzpanellae, VEi.0 etci N o n tuae culpae, vir maxiine, sed infeli- citati 9neae etc. Explic. E't qzso coepisti favore cotnpbcti perge. C.

R,

de Senlr eil berg fol, I a. 'rorni 11. liaec adnotavit: Magni ?)aomeizti co~n9nerczictn hoc episstolicuw, et iigtzutt$ quod edattcr, zcti expertus scribo, cutn eo frequenter in condenda historiiz pa- triac tcszcs sz'in. lVimio talnen Portnerum in ilomum azeshz'acain odio laborare, sae?no n o n ~ i d e b i t .

-

Noniiullac liarum litterarum typis descriptae iiiveniuntur in L e b r e t , Rxaga- %in zum Gcbr, d. Staat. U. I<irclid Gcschi Bd.. IV., Eeon. P a p p i Epit. Rer. Germ.

Cur. Boeliiiiia 1760. 8. i» append.

-.

S.C b e 1 J i o rii i i Amoenitat. lit. . y ~ l . XIV.

-

1.1 o f-

(4)

B, S. MR. 160. 4.

Codex cliartaceus saec. XVIII., pagiiiar. numerat. 711. Continentiir : I

I

Forstnerorum

ac

aliorum illustrium v'irorum Epistolae

ad

Joan.

Nenricum Boeclerum,

ex autograpliis desumptae. De anno 1652 ad 1672. Incip. Ep. I. Illustris Pnhone. Haud facile Tihi oerhis expresser0 etc. Explic. Revotzcs

F,

J.

Gy.

8 c h i i t ~ . 8zc hscr. Finit: 24. Pehr. 1726.

CXXIT.

B. S. Ms, 207. fol.

Codcx cliartaccus a. 1619-1641. scriptus

,

foll. 87. Continentur :

.

Autogrnpha Epistolannn ad

D.

Henricurn Hoepfnerurn.

Insont epistolao Clir. A v i a n i , J o a i i n i s Becliinanni, Baltli. Beclrii, M. Blanclrii, Jo. Bol- sacci, D. Crameri, K e ~ v e r b o r n i i , Jo. Gerliardi, Clir. H e l v i c i ,

G.

I-Iorstii etc.

E. S. Ms. 209. fol. min.

Codex cliartaceus saec. XVII.

,

foll. 109. Contineiitur :

Gio. Pircei et aliorum Litterae ad Cardinalem Slusium.

Incip. Illustrissi~no etc. 3 % ~ le pizi spincevoli e molestisszine conseqzcenz;e clie quest infazcsto nccidegzte ctc. Explic. 'Et ohservantia. Vule. Insunt in lioc libro prae- ter littarus P i r c e i (fol. 1-84.) cpistolae Sam. S o r b e r i i (Sorbi&re), S t e p l i a i i i Baluzii, J o s e p l i i d c A g u i t r e , -4egidii du F r a i s n e , A n n a e Ayr.aldi B e n a g M a r g a r i t a c B e n a e x y m o n d , l'aolo di L a g n i , Micli. C a p e l l a r i i etc.

-

Notat Scnkenbcigiiis fol. 2. : Comp. Lead. 1755 VI. fiorenis.

CXXIV.

B. S. MR. 204. fol.

Codex cliartaceus diversis manibus a. 1656-1658. scriptus, foll. 722.) praeter permulta vacua. Titulus :

Epistolat? Variorum nd

Jo. Albertum Portnerum

autographae a 1656-1658, rnaxime autem 1657.

B. S. Ms, 308. fol.

Codex chartaceus saec, XVII. diversis manibus scriptus

,

foll. ' 96., cum duobus

vaciiis ab initio et in fine. Continentur:

Epistolae Doctorum Virorum

ad Patrem Alex. Wilthemium.

s.

I.

Titulus liaec liabet: Lettres de divers scauans ad Patrem A. Wilt7letnizltn cornp. AeodZ e s Bi&?. Bar. de Crztssier 1751 X. floretzi*. Insunt epistolae autograpliae modo latini podo gullica lingua scriptae liomm virorum: F r . L aliier, J o . Bojlan d, B ened. d la

Rue,

Cliiflet, H a n c a r t , B e r n a r d i B a d e n s i s etc.

CXXVI.

B. S. Ms. 181. 4.

Codex cliartaceus saec. XVII., paginar. numerat. 66., praeter duo folio ab initio ct in fine. Continentur :

(5)

Jacobi

SiPinondE

kitterae ad

P.

Alexanclruni Wilthernium Jesuitarn

ab originalibus desumptae, quae fuerunt iii maiiibus b. Bcliannati.

Ita iiiscriptio. Iiicip. Reverende in Christo Pater! P a a Christ?. Praeter spem accillit, ut Rev. Zitteras mcc-erem etc. Explic. 8acrifici2's czcralrz'lztr. Paris. j2. Apr.

1651. 23. V . 8ervus in C?&rzslo Jaco6us Sirmondus.

CXXVIH.

B. 5. Ma. 215. fol.

Codes cliartaceus saec. XVII et XVPII., diversis manibus soriptns, fcB. %eB.

Coiitiiiciitiir :

Epistolee Variorum ad Val-ios autographae.

In finc muita aiiena a iib- liopega a(lsiita suiit. Insunt epistolac autograpliac virorum illustrium e. g. ]B an dur i

,

V a i l l a i i t , Kölilcr, S p a m , S p c n e r , L a C r o z e , J. ~ e r n o u l l i , a b Uffeiibach, W a l c l i , S c l i m i n c k e , M i c h a e l i s , J a b l o n s k y etc. etc.

CXXVTI[I.

B. S. MY. 214. fol.

Codex cliartaceus saec. W11 et XVIII., diversis manibus scriptus, foll. 129.

Contiiieiitur :

Diversorurn ad Diversos Epistolae maximam partem latinae.

~nsuot cpisiolac autograpliae M a r c i V e l s e r i , H a m b e r g c r i , G. S c i o p p i i , A. Mylii elc.

arl Il'arscliitium, O s t u r m a n n i u m , ~ i t t e r s h u s i u m etc.

cxxrx.

B. S. Ms. 212. fol.

Coclcs cliartaceiis sacc. XVII et XVIII. scriptus, foll. 137. Continentur :

Ad

Christianum et Geo. Sam. IIermanuum Epistolae Diversorilm.

Iiicip. Moc?~ellelgeborner etc. Xzu. etc. falle ich bereits tuietlerzcm lesc?itoerlicA ctc. Esplic. Sci~eIlenberg. 12. Noa. 16'89. Iiisunt epistolae J ac. B u r clrli a r di

,

K r e y - ~ i g i i , 90. Clir. \Yolffi, God. G r a c v i i etc.

CXXX.

B. S. Ms. 168. 4.

Codcx cliartaceus diversis manibus saec. XVII et XVIII. scriptus, foll. 251, quoruni I. 14. 15. 23. 24. 251 et multae paginae aversae vacuae sunt. Contiiientur:

.4d

Joanoem Sigismuudum Span Epistolae Varioruni autographae.

Iiicip. Sabzctem

.f

Laz~clabile Atheniensiutn instilzitunz cotz~9nemoraf Valerizcs etc.

[Ep. J o . S cli i l t e r i). Explic. Salve itericm iterutr~qzce

. .

F. J. V o i g i . Fol.

5.

sqq.

Vita J. S. S p a n i i a variis descripta legitur.

cxxxr.

B. S. ME. 608. fol.

@ ~ d e x chwtaceus diversis manibus saec. XVII. scriptus, f d . 152. Coatinentur:

Epistolae doctorum Virorurn.

(6)

epistolae Thomasii, Jo. H u s n e i ,

A.

M y l i i , Chr. S c h l e g e l i i ,

V. E.

L o s c h c r i , S a g i t t a r i i , L u n i g i i , 2;. Y l a t n e r i , S c h e i d t i i , T e n t z e l i i etc. etc. Nannulla fulia

a

bibliopga perperam adsuta aliena continent.

CXX

XZI.

B. G (3) 45. 4.

Codex chartaceus saec. XVIII., foll. ilumerat. 167. Continentnr:

Epistolae autographae doctorum saec. XVIIL Virorurn.

surir autern epistolae V.

g.

A y r m a n n i ,

H.

C.

S e n k c n b e r g i i , N e u b a u e r i , H o e p f n e r i , T e u b -

n e r i et alior.

CXXXIZI.

B. G. (3) 67. 4.

Codex chartaceus saec. XVIIL, foll.

233.)

quomm

1.

233 et plures gaginac avcr-

sae vacuae sunt scriptura. Continentur :

Christ. Fried. Ayrmanni Epistolae

annis

1726-1741.

ad

Va-

rios scriptae.

Incip. DzcrcfiZuzccfit@e~ Fürst etc. Ihre furstl. DurchZatcclrt etc. Explic. 2 2 0 . Ma-

gn$cens Ergeh. Diener C. F. A.

-

Multae epistolae ad Ludovicum EIassiac Landgra- vium inscripta sunt et varia curiosa ad Iiistoriam Acaderniae Gissensis spectantia co~itiiient.

B. G. (3) 46u. 4,

Codex cliartaceus saec. XVIII., foll. numerat. 123. Continentur

Epistolae ad

Chr. Pried. Ayrmannum scriptae,

una cum

pau-

C ~ S

a b .

Sunt epistolae e.

g.

EIomberglrii (5) K o r t h o l d i

C3)

Kuchenbccltcri

(31 d ' o r v i l l c , R e t t e i i et aliorum, qui recensentur fol.

2.

B. G. (3) 82. 4.

Codex cliartaceus saec. XVIII. ineuntis

,

fo11. 247., quorwn multae paginae aver- sac vacuae sunt. Continentur :

Epistolae autographae

ad

Christ. Friedericum dyrmaniium pair-

cosq?e alios scriptae.

Ita inscriptio. Incip. Ep. 1. Jztczinda saepius in tnentem occuwit etc. Esplic. Ep. 121. Gissae U . 20. Jun. 1733.

-

Sunt epistolae V. g. Val. P e r d. d e G u d e n u s ,

Il

ei.

Eob. H e s s i , J o e c h e r i , L a u c k h a r d i , L o t i c h i i aliommque, qui fol. 1. rcceasentur.

B. S. Ms. 210. ful.

Codex cliartaceus diversis manibus saec. XVIII. ineunte scriptus, foll. 295., quorum perniulta vacua sunt. Continentur :

Epistoliie autographae Variorum ad Adam Cortreium

,

Syndicum statuum iiiagdeburg.

-

J u i t liic liber quondam in bibliotlieca Hofmanniann. Insunt nutograyha l'rincipum Germaniae,

qui

tempore Cortreii vixerutit

,

illustrium Juris- c0nsuItorum etc. eta.

(7)

CXXXVII.

.

B. S. Ms. 200. fol.

Codex cliartaceus saec. XVIII. ineunte elegantissi~iie et accuratissimr ex autogra- pho celebcrrimi Hopperi descriytus. Paginae numeratae sunt 763, praeter foll. 3 ab iiiitio C. inscriptione et epitaphiis EIopperi et Viglii, et 12 in fine, quae vacua sunt scrip-

tura. Titulus :

Joncliimi

Hopperi

Equitis, Domini de Dalern, primo Supremae Curiae Meclili- niae et Sanctioris Consilii Senatoris, dein Rerum Status Germaniae inferioris apud Phi- lippum I1 Hispaniae Regern Consiliarii et magni sigilli Praefecti,

Epistolae

ad Vi- gliuin ab -4yta Zuyclienum, Supremi Eelgici Status et Sanctioris Consilii Praesi- (lern etc.

Incipitur : 8. Cum hisce superiorz'bzcs diebus cognuti cujusdaq mei oz'sendz' cctusa Mecltliniamn venbsem etc. Explic. Mutlriti. 13. 92clz'i 1574. Reverendue Amnplidudinis vestrac L3emitor puratissimus JoacAi?nzts Hopperus.

Epistolae IIopperianae, quas T. EIoynck van Papendrecht (Anal. Belg. Vol. 11. P. 11.

p. 9.) deperditas dolcbat, prodierunt typis expressae Traj. ad Rlien. 1802. 4. Contine- tur autem in illa collectione non diinidia pars epistolarum, quae in codice nostro de- scriptae suiit; i~isunt eiiim in hoc Epp. 436; in editione Trajectiria, quae 220 Epistolas contiiiet, desiderantur Epp. 1-245. 247. 270-278. 303 caet. Ceterum extant Episto- lae V1 IIopperi in Sylloge Epistolaruin Virorum Illustr. ex collectione P. Burmaani. 11.

238 sqq. Comineinorat

G.

E I a e n e l CCatal. Libr. Ms. etc. p. 77. 5.) codicem Epist. I-Iopperi in bibliotheca Visontina conservatum.

Fol. 1 a. Iiacc a manu EIenr. C. de Senkenberg adscripta sunt: Ex dono excel- lentissitni et ilbustrisshni Comilia tlc Colenzel Be&$ Austr. Collegia' Praesidia B. C.

,V;

B. de 8enckenlerg tenct 1766.

CXXXVIII.

B.

S.

Ms. 213. fol.

Codes chartaceus saec. XVIII., foll. ,246. Continentur:

Ac).

Frid.

ott.

Meuclrenium

Epistolae

J. B. Albrizzii, Ch. KortIioldi, J. A. Erncsti, C. Hlrenii, C. H. Zeibichii, J. P. d?Orville, Lud. Ant. Muratorii, S. CO-

Icti, H-I. C. Crellii, H. A. Burcliardi, J. 'G. Semleri, Medauri de Rubeis, Jeniclienii, Ein. Pcreira da Sylva, Laur. Tliomae et Nic. Pagliarini, C. W. F. et J. E. Im. Wal- cliii, Jo. Bcrnoulli, J. F. Wuclierer, J. M. Gesneri, Petri Giannone, C, A. Heu- manni, J. C. Harenbergii ete.

Iiicip. , Wolgelorner etc. Weil ich enddich die Exemnplurien etc. Explic. FeliccTzts

CXXXIX.

E. S. Ms. 211. fol.

Codex chartaceus saec. XVIII. ineuntis, foll. 21. Continentur:

Ad

Cbristianum NLisleruin Epistolae.

Habemus in Iioo volumine epistolas

A%- Schultesii, B. Pictcti, Im. Hornii, J. H. Hottiqerii, P;luli Pouisoni et

6.

Serpilii Incip. 8pecificafio der gravami~um etc, Esplic. Mit der g o t t l k l ~ n gnade

.

.

47. r S e ~ p i Z i u s ,

(8)

5 2 . E P I S T O Z O G R ~ P ~ I .

CXL-cxL

[I.

B. 9. ME. 1%. 166. 161.,4.

Codex cllartaceus saec. XVII., voluminum t r i m ; primuln contiiiet fall.

283,

soculi- dum 309.) ultimutn 549., q u o m multa scriptura vacant. Continentur :

Autographs

Epistolarum diversorum Virorum eruditorum

ad

30-

aonem Schilterum.

-

Suiit autem epistolae V. C. S t e p h a i i i B a l u z i i e p p . 1-12.]

van E y b e n , Jo. Geo. G r a e v i i , P e t r . L a m b e c c i i , J o b i L u d o l f i , E s . Pur-

fendoifii, Casp. S a g i t t a r i i , d e S e c k e n d o r f f , C o m i t i s a S o l m s , S a m . S t r y - kii

,

'i!

e n z elii, et multorum nliornm, qui recenscnlur fol. 1. cujusque volumiuis. Episto-

lac Jo. Mabillonii, quae v01. 11. citantur, a, furc subductae sunt. Vo]. 111. inadvertnntia

7 -

bibliopegae haec alieiia adsuta sunt:

a. fol. 495-505. Wetzlurische Ordtzutzg zcm? Reformation a. 1608.

b. fol. 506-548. Dan. Brasseri Chronicon Waldecense ali orij.. gentis ztsgzt~ aJ

1653. perductm tzolisque Ellzcstrc6tzcin ac additiogtibzcs C. 8. sc?bur%fleisc?bii.

Inoip. Brevis et suacincto chronologia Comitutn Waldec. Wiilikindus I. Comes ilt

t3ualenZet.g el WalEck etc. Explic. Carola Amalz'cc n a h A~.olsae. Scquitur epilops: Deus perilltcstret18 hanc getztem ctc.

CXLIII.

B. S. ME. 597. fol.

Codex cliartaceus sacc, XVIII., foll. 265., quorum

I.

10. 14. 56 ct 265. scriptura vacant;. Continentur :

Epistolae variae doctorum Virorum ad

H.

Chr. de Senlienberg.

Incip. fol. 34. : Perillustri viro H. C. L. B. de Senkenberg S. 0 , H. A. Koch.

rSlcbtristern me fece~unt etc. 'kxplic, Dillenburg d. 27. Nov. 1733. Sunt autein cpislo- lae C. V. Boinberglc, S c l i i n t ~ , S c l i e i d t , 13. A. Kocli [Guelplierbit.), Oleri-

s c h l a g e r , EIarppreclit, Ger. M e e r m a n n ( 5 ) etc.

-

Praeccdunt haec:

a. fol. 2--26. Reiseanweisung nach Italien. b. fol. 27-29. Epistoln etgmologica. German.

C. fol. 30-33. Renatus Carl von XcnkcnZcrg Bitte lrey Kays. Mai. um Azt/?hebz~izg

der VerBannutzg aus d. K a p . Erblaizden ztnd Kays. BufheBufigs-RescTipt. 1. Oct. 1792.

CXLIV.

B. S. ME. 569. fol.

Codex eliartaccus diiyersis maiiibus a. 1746-1765. scriptus, l'oll. 2Y8., cum duo- bus vacuis ab inilio et in fiiie. Titulus :

-

h i p . Monsietir, je lis avec u9a oeritable plaisir etc, Explic. i n einem G h s s engl. Ale.

-

Insunt Episiolac Greg. H a j a n s i i ad S e n k e n b . cum resp. ejus, B a c b e r - l i n i , S t r u b e i , Geliaueri, D. Moshemii, S c h o p f l i n i , H o s e r i , J. F r . C a t t a e , B a r p r e c h t i , K l o t z i i ? P u f e u d o r f i i , eliorumque.

CXLV-CXLIX.

B. S. 81s. 248. 249. 250. 251. 252. 4.

Codex chartaceus sacc. XVIII., voluminum quiiique, quorum primum habct foll.

(9)

7' et iiiter f01. 54 et 55. fol. 69., ita ut .liujus voluiniiiis folia sint 233. Seciindum coiistat £011. 458., tertiuin 236., quartum 409., e t ultimum 354. Singula folia quae in liis volumiiiibus scriptura vacant

,

enumerare longum esset. Continetur :

Von Senlienbergische Correspondenz.

A.

1737-1751.

Pslcip. Vielgeliebte Mamma! Zndlicli ist der Bruder, von welchem hierbei eia 8cAl-eiben folget etc. Explic. 2'res afectionne' Löwenhaupt.

CL et CLI.

B. S. Ms. 543. 570. fol.

Codex cliartaceus a. 1747-1750 diversis inaiiibus scriptus, duobus coiistans vo- lumiiiibus, quorüm primuin est pag. iium. 132. alterum 265. elontiilentur :

H. C.

Senkeubergii Commerciuin Epistolsrum ab a.

1747-1

'1150.

Incip. F70n Herrn Reg. Rath Hombergic zu Darmst. dd. Darfnst. 6. Oct. 1747, etc. Explic. Mit aller Veneration jedesmal seyn etc. Tum sequitiir index alphabet.

CLII.

B. S. ME. 245. 4.

Codex cliartaceus saec. XVIII., foll, a Senkenbergio n w e r i s designator. 206. Continetur :

Henr.

Chr.

Senkenberg und Graf von Löwenhaupt, Correspon-

denz in

d.

J.

1742-1745.

'Y

Iiicip. Ezo. etc. habe vor die bei meiner das&e?z Atzwesenheit etc. Explic. Erge- lenst. D. G. C. L e n t z .

CLIII.

B. G. (3) 49. 4.

Codcx cliartaceus a. 1703-1732. scriptus, foll. 280., quornm 16. 2SO. cC plures pagi- nae aversae scriptura vacant. Contiqentur :

Zachariae Conridi ab Uflenbich ~ ~ i s t b l a e .

autographae ad

Jo.

Henr. Maium.

A. 1703-1732.

Iiicip. Viro celeberrimo atque doctiusi?no etc. Explic. Etwas davon %W Ireric/blen stehet. Sunt maximarn pwtem literarii argumenti.

CLIV.

B. G . (3) 06. 4.

Codex cliartaceus saec. XVIII., foll. 211., quorum 1. 211 et phrcs pagiiiae aversae vacuae sunt. Coiitiiientur :

Zach. Conr. ab Uffenbach Epistolae autographae

ad

Jo. Henr.

Maiuin.

8 . 17314-1723,

Iiicip. Noltdi p i u s ad te snibere etc. Explic. Ac me ul s o h redatna. 20- Fefir- $723. Frnncof. ad

M.

-

Insmt 93. Ep. numerat.

CLV.

B. G. (3) 190. 4,

Chdex cliartaoeu~ saea

XVIII

et XIS., fou, 258.) puorum plura VaCua sunt.

(10)

Epistolae

autographae

doctorum Viroriiin ad

Jo.

Ernest. Christ.

Schrnidt

Qissensern.

Sunt epist. liorum virorum : Ammon (51, Augusti, Ber- ger (10], Bode, Callisen, Creutzer (5)) E~vald, Eiclihorn

(51,

Feuerbacli, Ficlite (23,

Flügge (12)) Jacohi Grimm, EIaitmann, IIenlre (6)

,

Justi (63, Krug, BIeyer, Niet- liammer (2)) Paulus (71, l'lanclr (31, Romincl (43, Salat) Fried. ScliIciermachcr (31,

Andr. Sclilciermaclier C141

,

13. Sclimid, Scliulz (21, Snell, Staeudlin C i l ) , Vater, Wacliler, Weiiclr ( 7 ) ) Ziegler (3).

-

-4ccepi Iias epistolas ex dono viduae beati Schmidt et eas bibliotliecae universitatis dedi.

B. S. RTs. 593. fol.

Codex chartaceus saec. XITII., foll. 42.) quorum fol. 26. rnembran., 39-42. autem Vacua sunt. Iilsunt :

Praescripta

calligraphica.

'

<

@&VII.

R. S. 31s. 590. fol.

Codes meinbranaceus saec. XVII., foll. 33., quorum plura chartacea et vaciia

mmiiit.

Continentur :

Terrarum Marisque Tractus elegantissimae naturae aemula .arte descripti a

Gui-

lielmo

Nievlandio

et

Aegidio Coigneto

Pictoribus Antwerp. Antiverpiae 1 ~ 2 1 .

Abbildung

Updating...

Referenzen

Verwandte Themen :