II. Linguistica. Cod. XXXV - XLVIII

Volltext

(1)

L I N G U I S T I C A .

xxxv.

B. G. (8) 14. 4,

Codex chartaccus saec. XVII., inscriptionibus et literis initialibus rubris

,

pag. nu- merat. 84. Continetur :

Incerti

auctoris grammatica

linguae arabicae

Iatine eonscripta.

h i p . Dc ~ t y m o l o g i a

J.dI

~ a p u I p r i t n u ~ ~ ~ . D e Lz'nguae habicaa Zectione

W W

Explic

d

&;J')

V:S. I. h e ailjeoti sunt 34. priores versus pocmntis Tograi, quod vulgo dici solet Lamicwm Persarum.

xxxvll.

B. G. (3) 57x1. 4.

Codex cliartaceus iluabus manibus saec. XVII et XVIII. scriptus, folI+ 277.7 rluorilm multi% VaCila sunt. Continentur :

(2)

I V

a, fol. 1 6 1 . jo. H e n r lvaii jun. oiiserualiones et illuslrati~fles ad Cellarii

G , . ~ ~ , ~ ~ ( & ~ ~ Araticum C. analysi 8uratae prilnae et secU?zdae Corani etc.

Inoip. De profi~&&"ne wocaZ&?n @C. Explic. A Cl~risto promisso-

b. fol. 56-61. &'jusd. Frugtnentum grantmaticoe Aetlbiopicae.

Incip, An(e omnip esf notandurn etc. Explic. Ordifiis tertii iib. 2. C. 7. C, foi. 64-93. E j u s d. CoZlectanea de Litzgua Grasca.

Incip. De Lingua Graecorunt aniiqua . c ~ c . &iplic. i% peregrilzu est hnlenda.

d. fol. 95-130. J o . H. M a i i Sen. Praelectiones Craecae

A.

1673. Iialifoe.

Incip. Si quis, Auditares notilissimi, linguam graecmn etc. Esplic. De alia fipro.

e. fol. 131-168, Jo. H. M a i i jun. CoZlectanea de Zingua graeca.

Incip. Jo. Palinroot in historiola etc. Eliplic. Reinesiun Epist. p. 220. rq,

.

0 1 - 2 7 6 . E j u s d. Excerptn unrz'u pAiZologica e x spursis scheiiis collectn.

Iilsunt haec: De Callala. De excidio Trojae. De Homero. De Cobt,zlis, 0s-

crciL philol. cui Bilis deost. Plautus i t r a i s a n s , Dernophili senletzliae Pyßnpor nd

seriem alphateli g~~aeci recensitae.

E

bibliotlieca Maiana.

XXXVVIX,

B. G. (3) 124. 12.

Codex chartaceus, absque aMt nota, cliar, nostaaliIr eIcgantissimo scriptus, sed vocalihus destitutus, Foll. 4b. et 12b. ornamentis aurcis, ccterac paginao primac partis libri margine aureo sunt distinctae. Est foll. 91., quorum 1-4a. 11. 12 a. 448-46 ü.

et 79-96. scriptura vacant. Continentur:

a. fol. 4s-44 a. 8yntaxis aratica anonym' bipart2tn.

Pars prior exliibet argumentum syntaseos ct rerum, de quibus in syiitasi agitur, indiccm accuratum. Iii partc posteriori syntaxis absolvitur.

b. fol. 46b-78. Liler E L- K a f i j ah, nolissima iSyrctaxis aralica.

I n posteriori lihri operculo possessor nomen suum iascripsit : Dr. Noellner.

xxwnr.

B. G. ( 8 ) 83. 4.

Codex chartaceus saec. XVIII. eleganler scriptus, foll. 88.) quorum 1-4.

Sb.

6. ct

86-88. vacua sunt. Continetur :

Insignis

collectio thernatum

et

vocabal.

Arabicorum

cxcerpt. ei. 1exicogropJ~~s oral. Znmuolii a r i o , maxinie G j e u i i w r i o et P h i r u x a l a dio. Opera et s l ~ d i o A l b e r t i 8 c h u l t e ns. E cujus apogrupho descrip~i G. J o a

n.

L e C I d . Lugd. Bat. a. MII1C@-XLEJI,

Ita inscriptio.

Cl.

V

1111 e r s haec adnotavit : ,,Liber wabicus cliar. nesclii script~s. Aliquot sont wrsi et breves notac passim adjcctfie. Bincm faciunt

(IddOn(lu«

Inoip. Praef$io Cairiusi:

-.

etc.

q3

p,l.

dl

V?

Explic.

La;!bj

b?

L ~ J L ~ ~

;;

~e+,+,

\ . I

B. G. (3) 86. fai.

~ o d e x cl~artaceus saec. XVIII., pag. nom. XI1 ot 220., quarum I et 11, dcsuot;

(3)

a. pag. 111-IX. Bibliotheca Spiaca.

Incip. Bz'lrliotheca h'g~iaca. Historia Zinguae. Hebraea antiquiorem pufanf Theo- doretus etc. Explic. 0 1 sie nie yesprociten taorden.

b. pag. 1-299. L ~ x i c o n S y ~ i a c u m .

m P 0 0

Incip. ao?1oi]] ~ P Q O S snnctus etc. Ekplic.

l,aa

-

Seraphim zt. sngitfne.

XE.

B. G . (3) 87. 4.

Codex chartaceus saec. XVIII., Pag. num. 302.) quarum plures scriptura vacant. Continentur :

Jo. Henr. Maii

jun.

Collectanea philologica.

5 .

Incip. De disczj~lilzis. S u n t ueZ coma~unes, vulgares etc. Explic. Spogzsa. Egregzh sponsae descr@fio ap. 8. Chtysost. de Sacerd. VVI. 12.

Pertinuit olim ad J. H. Naiurn.

XLI.

B. G. (3) 21. 4,

Dissertatio

inauguralis

qua pleonasmos linpae graecae in N. T. occurentes

-

pr. J o. Henr. M aio piiblico erud. examini d. XXI. Octobr. 172s submittet J.

R.

Junck. Gissae. 4.

In margine et foliis adsutis cl, M a i u s adjecit muitas notas. Cf. Hist. de Gel. d.

Hcss. Trim. IV. 1728. p. 485. sqq.

-

F. W. S t r i e d e r , Grundl. 5. e. Hess. Gel. U.

Sdiriftst. Gescli. VIII. 357.

Liber est ex eorum nurnero quos J. Henr. Blaius bibliotliecae universitatis e testa- mento reliquit.

XLII.

B. G. XVl. G?. 4.

Codex cliartaceus a. 1435 negligenter exaratus, in duas columnas scissus

,

crcbris vocum coinpeiidiis, foll. 325, quorum 1 et 323 a. vacua sunt. Coiitinetur:

Glossarium

latiiiurn.

Inscriptio nulla. Incip. introd. : Aii domi?$e nescio Zoqui quin puer ego sum Jhere- mie 110 etc. Iiicip. text. fol. Rb: Litera autem a s. ysidoro ziz o~nnibus elc.

Explic. UtilLwn a(lverbit,m optnfzdi ut atina?n in Iiac vnZZe miserie

-

Anten. Subscr.

Finido a. d, MCCCCXXXV domin.. jzcd. post laetare. XxpZkit hoc totum infunde da

mnihi potum.

-

In niultis cum Guarini Veronensis Vocabula (Bas. 1478, fol.3 con- venit. Cf. F a b r i c i i Bibl. med. ct inf. Iat. 111. 350.

F. 111. : J A e r s. marci 2:lz I>zcf+zbacib.

XLIII.

B. G. (3) 36. fol.

'

Codex cliarlaceus a. 1460 scriptus, literis initialibus aut vario colore pictis aut plane omissis, ligatiira antiqua ornaineutis cs aurichalco fao tis munita

,

fall. 360, qllorunl 1-

300 b et 358 b-360 scriatura vacant. Continetiir 1. : .

-

(4)

-.

I. L I N G U I S T I C A .

L A

Titulus non apparet, Incip. introd.: Alb donrine ecce nescio Zoqui eto. Incip. t e ~ t u s :

A Zitera curn z~sidor ctc. Explic. Utinam adv. optundi

-

Amen. CCCCLX.

Pol. 2 a in marginc 11. C. d e S e nk e r ~ b e r g haeo adscripsit : E d u c l w l o c opzm es4 poiissitnrni e spissis voIuminibus Papiue, Brilonis? dlani.

XLIV.

B. G. XV. 14 U. 101.

Codex ol~artaceus saao. XV. finientis) in duas columnas divisus, litteris initialibus miuintis, foll. 330, quorum 1 et 3 2 8 3 3 0 scriptura vacant. Titulus:

Eexicon latinum.

Iiicip. p. introd. f. 3: Aaron eat ebroyolun indeclinabile e h Explic. Inanlhea

(!]

C. odu. oorbass.

-

Pertingit iionnisi ad primam partem literae J et a Guarini vocabu-

lario multis in locis discrepat.

Fuit olim Capituli eccl. S. Naroi in Butzbach..

B.. S. Ms. 1-160. fol. min..

Codex membranaceus saec. XIV.,. lineis stilb duclis) CUIX~ notis inter liiieaü ct iri: margine adscriptis, fo'oll. 28., quorum 27 et 28 vacua sunt; praeter liacc ab initio libri folia 5., ct in fine 35.) quac cliartacea sunt, scriptura vacant. Coi~tinctur :

Glossarium Latino

-

Gennanicum vulgo

Essendiense

ex Cnrthu-

sia

Erll'ordieiisi.

I

25 U.] Ita titulus manu Seiilcenbergii scriptus. Ihcip. Z u c a Y a sucher. Turn sequuntur additiones. Incip. AZ a ti$ abtye u. -4 r t h e etc. Explic. (foL m e s i a , b9leti.c

/

I (sic!) etc. Explio. [fol. 260.1 @aZZa ek appel.

-

In fine quaedam explicationcs

I

vocum latinarum latine redditae. Incip. A b a C t u s etc. Explic. A g e I ( u r iu s, rusticus.

.

Fol.. 28. liaeo adscripta. sunt :

C

a r t h u s Er ff o r d. Senkenbergius huiic librum cx

bibliotlieca Ibaftiana Ulmensi a. 1742.

10

flvrenis. comparavit, ut ipse fol. 2a. adnotat, Loiig. SI1 ilul hat. 6!' 3";.

XLVI,

B. S. ME. 83. 12.

Codes cliartaoeus sacc. XVPI., foll. 90., quorum I. 72b--SO. 81b-90. vacua sunt. Contineiitur :

Lettres

et Missires

ii

diverses personnes

et

gens

d'Estat

pour

l'erercise

dc

ceux

qui sont

amateurs

de la lanpue franpoise.

. W

Incip. Le Roy

Lews

u Jfadama &L M&. Madatte,. je suis fasc/&

ctu

desseira etc.

Explio. Cousin el wruileur.

-

Fol. 81a. alieiia, continet.

XLVSJ.

B. S. ME. 400. fol.

Codex chartaceus sncc. XVII. vergentis) foll. 361., quorum multa vaoua sunt. Titulus :

Jo.

Schilter's

Sammlungen

zur deutschen Sprache.

Insunt in hoc volumine collectanca vnria ad Thesaurum Sohilterianum, apogriipba ~ 0 m V u m lingua vetere allcmmica scriptorm eto. stc. Addits

sunt

hoeo typis ax-

(5)

prcssa: 1. Psalnii Davidis a Notlcero

. .

paraph. teut. expositi

.

.

ed.

. .

J o . S c h i l t er. Srgent. 1698. fol. C. not. Ms. S cli i 1 t e r i. 2. E~crvrx~ov liliytlimo 'reuton. Lud. regi ac- clamatum

.

.

.

illustr. J o . S c l i i l t e r . Arg. 1696. 4. C. additamentis I\fs. editoris.

XLVIII.

B. S. Ms. 147. 4.

Codex cliartaceus sacc. XVII., foll. 210., quoruin I b. 2. 3b. 45 b-47. 63b-66.

67 b. 141. 145. 205-210. vacua sunt scriptura. Continentur :

Collectanea etymologica

pro

cultu

linguae

germanicae.

Ita titulus manu H. C. Senkenbergii scriptus. Siiigula vero, quae hoc \rolumine continentur

,

liaec sunt :

a. fol. 3-63a. E x c e r p t a A n g Z o - S a x o n i c a e x zj~sis Mss. Codd. B26l. Cot- toniane; quos J o . 8 e Zde n u s ejusd. Bibliothecarius C h r i s t o p h or o Ar n o Zdo benevole comunicavtt Londz'tzi. Accedit +sa ;4 l f r i c i G r a m rnn t i c a quam F r a n c i s c u s Ju-

tzizcs eitle?n postea exhibuit e x alio codice.

Incip. Z x cod Mss. Cotton. Bibi. Jul. A. Ex

z

f r i c i Gram~natz'ca. 8ylGaba

ir

1

a

3

ep

€3

: e t .

-

Explic, ~ ß d .

PA

Y / C

h

.

A6soZvebam L O ~ -

dini 1651. MOA.

b. fol. 67-105. F r a n C. J u n ii ' ~ l o s s a r ~ u ~ ~ z A~rtgZosaxonz'cum ~nanzc ipsius exaratum.

Incip

a btzpan

tollere ps. 77. 76. etc.

-

Explic J ~ P

2~

U I N ~ in

~ 9 ~ 2 .

In margine tituli Arnoldus Iiaec adnotavit: Editum postea fuit DordreclTlti una cunr

Euangeliis flothicis et Anglosaxonicis. A. 1665.

-

I n Iiac partc codicis occurrit erudita F r . J u n i i niaiius

,

ut Scnlrenbergius in fronte libri adnotavit.

c. fol. 106-125. Die capitele van der regelen der brzcdere des spetezs sente >.Pa-

rien des dutschen Ibues van zherusabm.

Iiicip. Irt dem raaine der heilben &iveldelI.eit etc. Explic. Senle Laurentisse. Fi~zis.

-

Fo11. 106 Iiaec adiiotata sunt: Mstzbm / ~ o c J a C. G o li u s C. A r n o l d o dis- sipulo szco commtcnicavit Leydae.

d. fol. 126-140. Deutscher Sprache Anmerkungen [I-60.).

Incip. Isla~zdi habent Ziteratn id esl ar sive ae etc. Explic. Nostrum amr bos. 61.

.

,

,

e. foll. 142-144. Glossae 8axonicae.

Incip. Alhrennetz, ufl>urnett, &urnetz, rust etc. Explic. AlE~ell 8.

%.

f. fol. 146-207. Hocl~deutsciie Aiz~t~erltuizgen (1-558.).

Incip. I?!! o n C h V. ~WanniscJ~ etc. Explic. Lengede, Zoi~gz'tudo.

XI.

C. de Senlrenberg in froilte liujus libri liaec adscripsit : C h r i s t o p h Ar12 o E ~ z ~ s , quotzdalam Prof. A l l o r f , celeber7.2i,tus, @Se clum i n Anglia et BeZgio fuit et illic en qzrue

hi'c extarat, abagnn e x parte conqtcz'sivit, irtde vero itt quod in cnlce volumittis sub litulo Hochdei4tsrhe rlnme~*kungen cotn;pnret, cojnposzcisse vitiehr. Z?ni curavi haec 1760 f a sectione Arno Zdina.

Abbildung

Updating...

Referenzen

Verwandte Themen :