I. Historia litteraria. Cod. I-XXXIV

Volltext

(1)

C o d e x cliarfaceus saec. XVIII. exaratus, duobus constans voluminibus, swiptura in duas coliimnas divisa. Est volumen priiis folior. 130., posterius 248.; in utroque modo paginae, modo columnae numeris designatae suiit. In illo vacua sunt fol. I b. 2 a . 127.

128b. 129 ct 130.; in hoc I b. 2. 3. et 243-248. Coutinentur:

Excerpta

literaria.

Incip. fol. 2 a . J u l i u s C a e s a r V a n i n u s . Vide v a n O s s e n etc. Explic.

(

W i Zh. 8 c h er l o cl't) Frankfurter gelehrte Zeitung de a. 1764.

Fuit hic liber olim in bibliotlieca Geo. Clem. Drautii, cujus nomen in priori libri operculo legitur. Ren. Cnr. de iSenkeizler~ fol. I a. haec adnotavit: Hunc Zibrunt rnihi

clonuzn dedit Jo. A d a m u s B e r n h a r d i; posttnodum meis suliinde observutionibus con- /'

%'

t.ilzccnvi l~unc Zibellu7n auctioremque reddidi.

I11

et

JV.

B. S. ME. 2 0 . 221. 4.

Codex chartaceus saec. XVIII., in duas columnas scissus

,

duorum voluminuni, quorum prius paginas numeratas liabet 496., praeter undecim indicis, posterius autem

1077. Contineiltur :

Henrici

Gbrisiiani üenkenbergii

Annotnta literaria.

Vol.

I

et

11.

Incip. L e o Mugnzcs, Opera ejus omnia etc. Explic. k i c l e n t i s V o s s i u s ,

Franlrfurti iGiO. 19. Aug. obiit.

-

Additamenta passim a manu R. C. de 8eltken-

k~

berg adscripta sunt.

V.

' B. S. Me. 23?. 4.

Codex chartaceus saec. XVIII., in duas columnas divisus, paginar. numerat. 631, praeter multas vacuas in fiiie. Titulus

Snnotata literaria.

H. 0171. S enlr e n b e r g fol. 1. haeo adscripsit : Aiterarhrum Tomus

IX.,

qune e s

C. 8. 8clc u r z f l e i s oh ii Matzusci*zjitis passim lbtcio et aliis meis excerptoruzn

hserta sunt, a D o. Hag e n b

zc

s c h i o $nqui&o qzcondam aedium 8chzcr%fleischiana~um \ mecum commudicata. Incip. G illi er t u s Cog na t u s , Erasmi famuZus pet' ~ ~ i e n n i m

Expl. ( E dm U n d B u r ke), With Be ~egkz'de Directorg of fra@fie. 1796.

-

Sunt haec literaria a Ren. Car de rS<enkenZerg oontinuata.

(2)

H I S T O R I A I i I T T E K A R I b .

VI-IX.

B. S. Me. 18-16. 8.

Codex ohartaceus saeo.

XVII.,

quatuor vo1uminibus absolutus, quorum primum contbet foll. 224, alterum 302, tertium

236,

et quaihm 230, aversis paginia fere omnibus scriptura vaouis. Continentur :

Liter&

cujusdam

Excerpta

literaria.

Ita imcriptio. Inaip. A d a ir, Johannis, Eydrographi elc.

Ewplic.

( Z u C le a tu s, B.)

VOSS.

de Hist. lat. Lib. III. in pne.

X.

B. 9. ME. 486. fol.

Codex ohartaieus saec. XVIII., folior. 320., quorum 2. 12. 22. 28. 32. 34.

35.

38. 40. 41. 45. 48. 52. 54. 56. 58. 60. 63. 70. 74. 75. 78. 80. 82. 84. 86. 93. 103. 107. 109. 112. 115. 119. 121. i25. 127. 131. 133. 135.

137.

139. 141. 143. 145.

153. 159.

161. 163. 169. 1'71. 173. 175. 183. 985. 187. 189. 191. 193. 197. 199. 203. 206. 208. 210. 212. 214. 216. 218. 222. 224. 230. 232. 234. 236. 238. 240. 242, 244. 246. 248. 250. 252. 254. @6. 258. 262. 265. 267. 269. 271. 273. 275.

277.

281. 286. 288. 2'32. 294. 296. 298. 300. 302. 304. 306. 308. 310. 312. 314. 316. et 318-320. vacua sunt. Continentur :

Davidis

Clementis

Collectanea

literaria.

Incip. P e t r u s A b e l a r d u s , 8. A b n % l m r d u s , s. B a i l l a r d u s . Pasguier faiC

Phistoire 8AbeZard dans ses RecRerches de la Frnnce etc. Explic. (V. H. Z w i n g l i u s ) , Regula sa filze, gui dpoz~sa le ce2ebre t?beologien R o iio l p h e G u a l t I& er. Ru c7ba t

Tom. P.

P.

218.

-

Cod. liunc scripsit; maiiu sua auctor operis quoiidam celebris:

Bi4liotheque curieuse eto. V . Biogr. universelIe Tom. IX. V. Clemeiit.

Notat S enkenb e r g i u s fol. 1 a. : Cotnpctrnta Hanov. 1961. e s uuct. Clementis.

XI.

P,. S. M$. 487. fol,

Codex chartaceus saec. XVIII. diversis manibus exiratus, paginar. numerat. 395, quarum permultae vacuae sunt. Continentur :

Collectanea

varia

historica, literaria

etc.

ordine

alphah.

dispouita.

Incip. I n n o tnin e A l t i s s itni. A n g 1 ia. Anglio pnpnm judicem norb clgnoscil szcum. Hiat R e s Edw. 111. r8oBiZihus qu2l>zcsdnm etc. Explic.

(

6-tc l g u s i n c on s t u t b s )

1rh n~atulas cotaversa. 8 t r a b o.

-

Macc excerpta jussu l) a v i

d

i s C le

rn

e xi t i

s

facta

esse videntur, qui multa manu propria sdscripsit.

B. G . (3) 48. 4.

Codex chartaceus n. 1704 et 1705. scriptus, p q . numcral. 872.

üo~~tincntur;

10.

H.

Maii jun. Collectanea sive Miscellanea

excerpta

ad

rem

lit., philologiarn

,

antiquitates,

etc. pertinentia.

Itn titulus. Incip. S e X t u s Ern pir ic u a ontm MatIbetnat. edit. Genes. etc. EXPUG. B ur6 a r o B e Zena L n n g i n poehix Germana scripts cluru, de qua PauZZini ef eo TenzieZ in Bibl. cur, a. 1705.

p.

922.

'

(3)

H I S T O R I A L I T T E R A R J A .

XIII.

I?. G. (3) 90. 4.

Codex chartaceus saec. XVIII., folior. 317., quorum plura vacua sunt. Continentur :

Io.

H.

Maii

jnn.

Collectanea philologica.

Xncip. Les vies des plus celebres jurisconsultes etc. Explic. Obi2 septennis V. id. Jan. 1721.

E

bibliotheca Maiana.

XIV.

B. G. (3) 89. 4.

Codex chartaceus saec. XVIII., pag. num. 852. Titulus:

10.

Henr.

Maii

jun.

Collectanea diversa

de

auctoribus

graecis

et latinis eorumque scriptis.

Incip. post indiccm: rSololz apud Laertium ait etc. Expli~. Plzcrhorztm aliorum

Eqwzcxat enrozo Aal.

Codex e bibliotlieca Maiana nobis accessit.

X.V.

B. G. (3) 148. 4.

Codex cliartaceus saec. XVIII., pag. num. 626. Contineintur :

Io. Henr.

1Maü

jun. Collectanea

s.

Excerpta philologica

iiipriniis

ad

literaturam orientalem

et

sacra pertinentia.

Incip. Consilium cle nova bibliotiLeca orientali edenda etc. Explic. Indicante Alla-

tio p. 349.

Pertiiiuit olim ad J. H. Maium

XVI.

B. 8. Ms. 145. 4.

'Tobiae

R1agiri

Prof. Francof.

Eponymologium

criticum

ex Principiim Stlcrorum

,

secularium

,

Virorum Togatorum, Sagatorum

,

Locorum insignium

,

Patrum, Philologorilm

-

descriptionibus

-

concinn. Francof. ad Moenum. Sumptib. Jo. P r e ss i i.

M. DC. XEIV. 4.

lPic liber multis notätis cl. B o s i i ornatus, fuit olim in bibliotheca Z a c h . Conr. a b

U

f f e 11 b a c h, qui in ejus fronte Iiaec adscripsit : Eini e bi8liotheca L g s e r ia n a. Anno- tutiones et Suppleir~enta docissi?ni J o . A n d r . Bosit', Prof. Jenens. manu adscr*t.

V . Cutal. Lyser. ed. Hel9nst. 1728. No. 9 8 2 .

XV11

et

XVIIJ.

B. S. Ms. 17. 18. 8.

Th.

J.

ab

Almeloveeen Bibliotheca prornissa et

latens.

Huic sub- jul~guntur G. H. V e l s o l i i i de Scriptis suis ineditis Epistolsc. Gaudae ap. 3. ab Hoeve. 1688. 8.

Addita sunt in nov. edit. parata a L a u r . J a c o b o Arminio.

XIW.

B. S. Ms. 594. fol.

(4)

V

C:CXCI

Atitogrtiplia Virorum

in ~ e b u s

literariis

Illi~striiiiii

,

ad-

ditis mnltorum Eruditorum Imagioibus.

Incip. Apwl Herod. in poZym

-

Lips.

M.

Jak.

, A @ i n u e

-

1584. Expl. Mansue&s homo cordis est

-

Job. Zeidler.

XX.

B. S. Ms. 191. 4.

codeX dartaceus saec. XVIII., pag. num.

142.,

quarum 1% ft 136. s c r i ~ t l s a va- Cant. Titulus:

Historia nonnullorurn medicorum.

Germanite

Inoip. Hwoorafes, welchen man den Piirsten der medicprum ttennef ctc. &rplic. [Saltz,matan) Endlich starb er der8 4. F e h . 1738.

XXI.

B, S. Ma. 155. 4.

Codex ohartaceus saec. XVI, folior. ilum. 77.) quorum 75-77. vacua sunt scriptura. Contincntur :

Vita Rev. Patris

F.

l3ieronimi Snvanarolae

,

Ord. Praeclicatoc

Congreg. Sti. Marci de Flor. edita ab illustri Joan

Prnnco

Pico

Mirandulae Dno.

etc.

Ita titulus. Iiicip. Hieronimo uvzcs fuit MMZchaeE iSnvanarola, p e m sioi Ess(enses principes ob arlis medicinae periticcm etc. Explic. Piis nos suflzclciut precibus,

xxn.

B. S. Ms. 235. fol. Codex ciiartaceus saec. XVI., fol. 27'. Titulus:

Viglii Zuichemi

ab

Ayta Frisii

Praesidis privatiConsiiii, Praepositi

S .

Uauo- nis Gandavi et Ordiis aurei velleris Cancellririi

Vita

a

se ipso conscripta.

Incip. Viglii Zzcichemi Pater Foecurdus ,4yttm Ecebrnndi' Agtta otc. Explic. Fainam atque gloriam allnequaverit. Turn sequuntur testimonia aliquot, additameiita etc. ad vitam Viglii spcctantia.

-

Exstat inter Analecta Bclgica Ced. C. 'J!. M. V aii P a p e n d r echt) La Haye, 1743. 4. vol. 11.

P.

11.

-

Cf. Biogr. univ, V. V i g l i u s et P a p e n d r s c h t .

xxlrar.

B. S. ME. 592. fol.

Codex ahartaceus saec. XVIII., folior. 3. praeter duo vacua ab initio ct in fine. Continetur :

G eoealogia Scheidiana

Incip. R r i t s o l m a n n von S c h e i d e etc. Explic. M u r g a r e t i ~ a auf. 1643.

-

Praecedit typis expressa ,,Genealogia S~heidiana.'~ Tav. I-XI. fol. mai. s. I. ct a.

Sinylis foliis adsoriptn sunt additamcnta a manu ipsius C

h

r. L u d . S c h c i d t ii exa- rata.

-

De origine cclcberrimi Chr. L. S c h e i d t i i cf.

P.

K.

G.

I I i r s c h i n g literar. EIandb. Vol.

X.

P. 2. pag. 305.

XXIV.

B. S. Ms. GOL fol.

Codex cllartaceus saec. XVIII., folior. 535., quoroni 1. 32.

36.

16. 104, 134. 214

(5)

H I S T O R I A LITTEPLARIA. "i

Seiikenbergiama.

- Benrici Cliristiani Lib. Bar. de Senkenberg vitam tarn priva- tam quam publicain coiiccrnentia.

Incip. Lebenslauf Heinr. Christ. Preyli. V . 8. K. Mai. wir)tlicAen Reichs?~ofratl~s.

H. C. S'enlieaberg tuur geboren %U Prankfurt a. M. im J. 2704. den 19. Oct. Beine Eltern etc. Explic. Trh-devoue serviteur J. W. W i n t e r .

-

Additst sunt carmiiia

typis expressa e t in lionorem Senkenbergii scripta, testimonia, diplomata, epistolae,

itineraria etc. Coiicctio magni pretii, tam Viri eruditi vitam et inultorum praeclaroriim ooaevorum ejus res, quam modum in colligendis libris tun0 ternporis usitatum illustrans.

xxv.

B. G . (3) l l o . fol.

Codex chartaccus saec. XVIII. folior. 176, quorum permulta vacua suiit. Continetur :

Catalogus dissertationum juridicarum.

Iiioip. A l t e s e r r a , A n t . D av. De or*. et stafu feudorm etc. Explic. [ J u s d. Dav. Z u f u l l ] De diifeepeiat. arLitror. Narb. 1728.

XXVI.

B. G . (3) 20n. 4.

Codex chartaceus saec. XVI.., literis initialibus rubris, folior. 24.) quorum 1 b et

17b-24. vacua sunt. Continentur :

Index libroruin totius Bibliothecae Conveiitus Gronenbergeiisis

et

S ~ ~ U S

eorum.

[IXaec rubro picta sunt.]

Incip. A. Adagiorum veterum collectanea eto. Explic. Li6er de morte.

-

fol. 2a. haec leguntur : Hunc indicern z'n Lihl. Marpurg. Acad. reposuit C o n r, Bac?brna n n J638.

XXVII.

B. S. Ms. 153. 4.

Codex cliartaceus saec. XVHII., folior. 56.) quorum I. 2 b. et 53-56. vacua sunt scriptura. Titulus :

Nachricht

von

der

Königl.

und Churfurstl. Bibliothec zu

Wan-

nover durch

D.

E. Daring, P. t. Secretarium besagter Bibliothec.

1725.

Incip. Da von der Iiön. und, Churf. Bi&liot?heque ein&e Nachricht %u geben mein Vorhaben ist ctc. Explic. (8yZlabus classium) Disseriationes medicae.

XXVILII.

B. G . (3) 75. 4.

Codex cIiartaceus sacc. XVII. ineuntis, folior. 90., quorurn plurs scriptura -cTacanE.

Continentur :

a. foi. 2-34.

Catalogus omnium libror. bihliothecae custoditi CO-

niitis

a

Diez

ab

111. Pi:

Dn.

&Xaniitio Hassiae

Lanclgr.

Acailemiae

Marpurg.

-

donatae

-

factus

a

D.

W.

Vultejo vicecancell.

et Hart-

man110

M. D.

et

prof, bibliothecariis.

I n c i ~ . ~ z ' t r i theolog. in fol.

-

Concz'leorum etc. Explo Jo 7'. H n r t m a f l a u s .

b.

Catalogus ornnium librorum, cpi in Bibl.

Acad.

annQ

(6)

8

H l S T O R 1 . 4 L I T T E R A K i A .

Incip. Lidl; aeoL in fol

-

BGlia qziadtaii&li?tg. etc. Explic. Cairnones

. . .

Concim' 17dden& a. 77.

-

In anteriori libri opernilo haec leguntur: Bill. Dlnrpurg. 1606.

B. 0. (3) 46. fol.

Codex cliartaaeus o. 1628. scriptus, folior.

19.,

quorm

1.

18b. ot 19. viiwa sunt. Coutinetur :

Verzeichniss derer Bücher, so nach vorgegangener Theilung

bei der Univ.

Marpurg verblieben,

und so

den

Herrn Casaeliscben

zugefallen.

8.

1628.

Incip. Libri t o l . Opie regiwn Wliorzctn etc. Explic. Sum~na confetisioti. fol. alt.

XXX.

B. G. (3) 12. fol.

Codex chartaceus a. 1631. scriptus, folior. 117.) quoruin mu1tn scriptura vacant. Continentur :.

D.

Johannes Steuber ab a.

1825.

usque

ad annum

1635.

( , e s 0 ternporis spatio Acact Murpzcrgensis ancl Drrrmsthtinos pertintcil.cr Hncc

a

Conr. Bacli- inann adscripte sunt.)

Academiae Bibliothecarius

Catalogi und Nachrich-

ten

von

der Marpurgischen

U.

Giesser Bibliothec.

Ita titulus. Incip. post End fol. 4.: Sluttctn, Rescriptn pri~zcipcclin et ilecref(c con-

sisto~~ialin Bibliot/~eca7a contingenth etc. Explic. Omnia cum Deo et D ie. J o h

S

l e u - b e r z ~ s D. Bild. Insunt in hoc Codicc practer statuta etc. Catalogi ßibl. Marrpurg antiquae {fol. 23b. sqq.] Bibl. Gisscns. (fol.

34b.

sq.] Bibl. norae Clibr. a. 1630. cmpt. fol. 89. sqq.') et Collatio Catal. Bibl. Giss. et Marp. antiquae.

XXXI.

B. G. (3) 73. 4.

Codex chartaceus saec. XVIII., fol. 69., quorum multa vacua. sunt. Continetur :

Catalogus Mst.

et

libr. impressorum

,

qui

ad Capituliim eccles.

S. Marci Butzbach. pertinebant

et

in

Bibl.

acacl. Giss. asservantur.

Ilicip.

A

b 6 r e v i a t u r a. LiheZZus üuns rnodu~n leg. u8brev. in tttroq. jzcre etc. Explic. Et ilrnclecZ6nabiZibus. 4. B. G. X I I 96.

-

Sunt hacc manu elcganti Andr. B o clim i i conscripta.

XXXII.

B. S. Ms. 585. fol.

Codcx c~lartaceus a. 1169. Viennae scriptus, fol. 69. oum duob- vanii,g iiiitiO et in fine. Titulus:

Catalogus librorum Viennae prohibitorum, secundum disciplinarum

et

materiarum seriem ita dispositus,

nt

iisdem iterurn inseri p ~ ~ s i n t a

(1769 confectecbs. Haec manu Scnkenbergii adscripfn sunt.3

-

-J

Incip. Libri juria pzlblici. In fozio.

1.

find f"nf einaelne Pieoefi GTava>n. 8 e l @

(7)

H I S T O R I A I L X T T E R A R I A .

XXXIII.

B. G. (3) 71. 4.

Codex cliartaoeus saec. XVII. finientis, foll. 64., quorum I. lob.-12. 38b. 39. 46 b. 59-64. vacua sunt. Continentur :

a. foi. 2-ioa.

(Anonymi)

De

juribus scholarum

et

academiarurn.

Its inscriptio. Iiicip. Cap. I . Scholae quzit et quomodo ab Academiis difernnt. etc. Explic. Et mechalzice dijutiicat.

L. ~ O I . 13-58.

Collegium exegeticuin super Epist.

Pauli

aiiasque PU- blice in Coll. Acad. Fridericianae habitum a. J o a c b . J u s t . Breitliaupt, ac a mc J. G, Biclimanno annotatum a. 1698. Hallae Sax.

Incip. Epist. ad Rom. circumstarttiae historicae. EpistoZa Pau&i ad Rom. scrzjltio- nls teinpore non esd prima etc. Explic. De rebus etiam civilibzcs.

XXXIV.

B. G . (3) 15. fol.

Codex membranaceus diversis manibus saec. XVII et XVIIL scriptus, foll. 175., quorum 17. 30 b. 39. 47. 59L. 60b-67. 74b-174 et 175b. vacua sunt scriptura. Continentur :

Annales Academiae Marpurgensis

de a. 1629

et

sequent.

Ita titulus. Incip. (post recensuin eorum qui ab aa. 1605-1649 Marpurgae, ab a. 1650-1707 autem Gissae rectoratum tenuere,) fol. 2 : Deo ter optimo maxitno an- nuente etc. Explic. fol. 74: C a s p a r E b e l i u s Professor. Fol. I74 habetur recensus eoruin, qui ab a. 1708-1769 Gissae rectoratum tenueriint.

Abbildung

Updating...

Referenzen

Verwandte Themen :