X. Historia Graeciae, Turciae, Italiae, Galliae et Helvetiae. Cod. CCXXX - CCLXXXI

15  Herunterladen (0)

Volltext

(1)

HISTORIA GRAECIAE, TURCIAE,

ITALIAE

,

GALLIAE

ET

I-IELVETIAE.

CCXXX.

B. S. ME. 229. fol.

Codex cliartaceus saec. XIV. exeunte, ut milli videtur, scriptus, rubris inscriptioni- bus, litteris initialibus modo rubris modo vario colore distinctis (picturas habent fol. 5a. 6n. 12 b. 116 a.), vocum compendiis pluribus ; foll. est 146., quorum primum et ultimum alicna continent. Titulus:

Historia destructionis

Troie

composita

per

Guidonem de

Co-

lumna

Messanensem.

Incip. Inc+z't prodogus super historia destructionis Froye composita per Guaäonem de Colztmna Messanensem. (IIaec minio picts sunt.) Licet quottidie vetera recentihus obruant(ur.) Nonnulla tarn dudum etc. Incip. textus fol. 3. Inceit Iiber primus de ae- leo rege thessalie inducenti Jasonem ut se conferret ud aureum vellus habendum. He- qzcitur I (Haec rubro picta sunt ) n ~egno liiessalie predictis scz'EEcet pertinentqs etc. Explic. (Lib. XXX. et ultim. ,,de morle UZhis regis et de visione ymaginis ~zootur- neCC etc.) : Laudihus inmensis vi~tor super asfra ferebar , cum pressi Hostilem fraude peremptus humum. Turn sequitur epilogus: Zgo autem

.

. .

ad presentis operUP perfec- tionem eficaciter laborazci. Factum est auiem preseizs opus anno dominice in~arna- tionis Milleszino ducentesimo octuagesho septZmo eiusde~n priiae indz'ctionis. Deo !?f'atias.

-

In calce libri Epitapliium „Hectoris et Achillemc' (sie!). BuZscr. Expdicit Historia tro- yana.

-

Editio prima hujus operis prodiit Lovanii s. a. Cf. Panzer, ann. typogr. IX. 246.

-

Cahlog. B u n a v i a n . 11. 262. - Nauinaiiii Catal. p. 131.

(2)

CCXXXI.

B. S. Mn. 228. fol.

chartaceus saec. XIV., litteris initialibus, inscriptionibus et numeris folio- rum rninio pictis. Foll. numerat. sunt IYI., praeter multa vncua in fine; fol. 173.

scriptiira caret; foll. 1-3 et 110. niembranacea sunt. Coiitinentur:

a. fol. 1-109. Historie von l'roya. Ita titul. fol. I. manu iec. script. Fol. 2. alie-

na contin. Pol. 3 a. incip. Ain I~utzyI. 7~ies ti~esalia reich (!) in den2 Eant zu rotnani etc. Explic. (aon anthenor. Do wolt a~zthenor seiner vei'etterschaft ctc.) Und der stntt ge- rnainkleichen. 8ubscr. Die history votz froy Antt hie aita e ~ z d t Gott u n s alle zeif sei- n e n frid sendt.

-

Versio operis Guidonis de Coliimna.

b. fol. 110-170 a. Chroni'c des grossen Alexanders.

Iiicip. In gottes namen zuiZl ich lieben a n zcnd scl~reib von allexandro was ich ge- Zesefi hab. Die weisisten ?nuister von egipfetz ctc. Explic. Das peste legt er dem tezuristen scliai;.

-

Turn sequitur (fol. 170 b-172.) liegister des l u c h s uon trog u n d Register der ci~roailc des grossen Alexanders.

C. 172-191. Der tnaister und der Jünger. Gesprlich.

Ita titulus a manu rcccnt. scriptus. Iiicip. Das puech Icaisst Lucidnrius das sprichet also vil das es seg eifi lerer aller guter diny ctc. Explic. Den~geluzulen und

dq qerclf. Amen.

-

I-Iic codcx fuit olim in bibliotlieca familiae Scliurstabianab, quae Noribergae vcl Augustac Vindcl. floruissc vidctur.

CCXXXII.

B: S. Ms. 2317. fnl.

Codex cliartaceus a. 1497., scriptura in duas coliimrias scissa, littcris initinlibus et argumentis rultris, cum iniiltis picturis vario coloro distinctis; foll. cst 173. Continctur :

Von der

Belagerung

und Eroberung

der Stadt Troja.

Incip. Ei12 stat hies Doge do was ein hurtig inne der was gezuulteg u6er man& lant tcnd 78ie.s der kunig prgamzcs Der 76et ein pazue die Aies ecuba die wart eines hin-

e

des stuaizger und dornoclr. aiu hant getrofnete ir ein trou?n etc. Explic. iSus wart troye sersteret

.

.

nis irgelicli gesehen zuart. El>ilogus: l f i e hat troge eita ende das yot u n s sine goflic18 gnode sende

.

i t 2 dem iar als tnaw -,alt von yottes gehurt vier?;ehen hundert iar und in dem sp4ezehensten iur elf. sant sixti tag comnpletuin.

-

In Bibliotlicoa

Uf-

fenbacliinna (I. 5SG ct 658. sqq. Cod.

Sr.

XXIV.) codex gaecus citatur, qui io multis cum codice nostro ad vcrbum consontit.

-

V. Morgeiiblatt

f.

gcb. St. a. 1824.

ccxxxllr.

B. S. Ms. 44. 4.

Codex cliartaceus sacc. XVII., foll. numerat. 86., quorum 85a ot 86b. wcua sunt. Corilineiitur :

a. fol. 1-49. A~aZysis e t Expbnatio Hiaf0ri.e Rey>ubZicne Atticae et Laconioae ab U6 6 o n e E m i n i o descriptae, traditn a Betro Lambecio.

A.

1658.

Ii~cip. Cop. I . lirijus capitis partes p~aecipuae ctc. Explic. De situ V . gune supra

nnnotufa sunt cap. 1.

b. fol. 50-85

r.

Ejusd. Analysis et exlhnatio lihri p r k i i Val. Porsteri de disto-

ria Jztris civ, Rom.

h i p . Crrp, I . Hvdns cupitiü pnrtes otc.

(3)

H I S T O R I A T T J R C I A E .

CCXXXIV.

B. S. nie. 87. foI.

Codex cliartaceus saec. XVII. eleganter exaratus, foII. 43., cum duobus vacuis ab initio et in fine. Titulus Iiacc Iiabet:

G

uilielmi Caonrsin Rhodiornm Vicecancellasii Ohsidionis Rhodie

Urbis

descriptio.

-

Quac in iioc codice continentur, verbatim dcscripta sunt ex libro : Guill. Caorirsin Opera ad liistoriam Rhodiorum spectantia. U h a c 1496. fol. Cf. P a n - z e r , Annal. typogr. Vol. 111. p. 53'3.

CCXXXV.

I

n.

G. (3) 79. 4.

Codex cliartaccus sacc. XVIII., foll. 106., quorum 1 et 104-106 vacua sunt.

I

i Contincntur :

a. fol. 2-25. G o t f r i d i L nng e n Historia excidii et rzrifiae Constantinopolitanae Urlis. E.E cod. Jfs. aaec.

,YV.

descrtpta.

I

Ila titulus. Incip. Ad clarisshzcm virzctiz niI; Gotlschalcum etc. Explic. Injutias ~icisccttzcr. ,

B.

fol. 26-103. W i g a n d i Gerstefibe?.ger Chronicon Fratzkettbargense. De- scrrjlf. 1724.

Incip. 111se aed@cauit porhmz clo?nzcs ctc. Explic. (U. 1505) Nach dem fiterben

wieder

.

.

.

In frnc pauca dcsunt. V. Codd. IIist. German.

CCXXXVI.

B. S. 81s. 383. fol.

Codcx cliartaccus saec. XVII. vergentis

,

foll. numcrat. 232. ) praeter permulta in fine, quae scriptura vacant vcl aliena contilicnt. !l!!tulus:

Relationen von 'nürliisclien Sachen in

den

Jahren

1679-1684.

Illcip. Leopoldt~s. Siqtcidetn diuiuoe ot1ztz2potetzliae placuerit noaz solutn internutz- t h n nosku?ta Potrtcta Front. Hofma~zfz ab Bgtkerskron etc. Explic. Igocliberühmt u18d vereto&t haben.

CCSXXVI[I.

B. S. MB. 389. fol.

Codex cliartaceiis saec. XVII., pag. numcrat. SOS., practer 179. registrum citatio- coritincntcs, splcndida ligatura. Titulus:

Die ergründete 'rurlcen-Macbt,

(1. i, Ein ausfühdichc Nacl~forsch und ( l u r c l i s ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ so ~0111 in non inn~ril Sta~idt des Türcliischcn llcichs als in die w n d t - ursacllen, dcsscn J

-

und ~ucncllmben

. .

Durili Joan. U n p t. I ' o d c s t i Kittes11 des Il. Grabs J. C. dcr

Rum.

Iiays. IlIay. arieutaliscllcr Sprachen Secrctariuiu. Anno 1683. Incip. post dedicatioiicm ct iiiilicenl: Erster l'heil. Aus was vor ydiedern *der >nejtabris das Corpus des Turkisoheii Reichs cotnpo~iirt seye uad oon der L!u@Zität der

Länder, toeJche von Jiesejz hezuohiat zuei'detz. Das Corpus dieses &3ichs hat erstZich etc- Expiic. .i%rzlauss v o s Oeslerreicll gereiciben. Ende. Tum sequitur: Register der Ci&- lionetz.

-

EI. C. de selllrcnberg acoepit limc codicem ex d0n0 Bar. V- d. Lulle, qui cum

(4)

CCXXXVI

BI.

B. S. 81s. 39. 9.

Codex chartaceus saec. XVII., foll. 41., quorum 1

b

et 49 b vacua snnt. Continetur:

Syllabus

numisrnatum Romanoimm

antiquorum. 1650.

Atljerta

est

descript,io figmirarum

,

maximam partem verbis Occonis.

Incip. JuZ. Caesar. Arg. etc. Esplic. Occ. .ilz Neron.

P.

83.

CCXXXIX.

B. S. Me. 52. 4.

Codex chartaceus saec. XVIZI. ineunte satis vitiose scriptus, paginar. numerat. 216.

Continetur :

Vie

de Jules Cesar. Premiere partie.

1ncip. Lorsque k Bog TzclZius hostiEzus detruisit la Vilk cE.'al&e iZ e n transporta tous les hul>itans

a

Rome et pour former ane plus etraz'te vnion entre leß deux peu- ples etc. Explic. Ces actes de souverainte

. .

prent zcne profonde blessure dans Ze Coeur

Je la Izol)lesse gauloise.

-

Desinit anno

U.

C.

700 in rnorte Dumnoricis,

CCXL.

B. S. Ms. 185. 4.

Codex chartacous saec. XVI. vergentß fugaci calamo scriptus, multis vocum com- pendiis, foii. 92„ quorum I. 29a et 92 vacua sunt. Cor~tincntur:

a. fol. 2-48. I. Judiciurn illustr. Cardinalis 0 s s a t i de Ihliae Princ@um potentia et affectti erga Papant, aut alios P~incipes in 33pistola ad Regena Galliae nnno 9593.

2. D9cursus pol& de princzpib. Italiae, guo animo inter se, et erga Regen

H*.

afecti

sind, de singzclorum jurib. etc., eodem ut videtur, aucfore. b. fol. 49-91. Res pubZica GalZiue.

Incip. Res publica Galliae Zicet Monarchia sz't, tarnen propter dnsiitutionenz i?ifii/a-

Wrn perpulchrarum rerum pol212'carum, quae illurn m e n t e m faciunt, e x lriplici rei pzlbli- cae forma uidetur composita etc. Explic. (De singulis GalZiae part8.) Zudovico XI. Aegi Francorzlm eto. Fznis. Deo gratius.

CCXLI.

B, S, Me. Ba. fol.

Codex ciiaitaceus saec. XVII. scriptus, foll. 24O., quorum 14b. 18. 37 b. 38. 39.

55 b. 81 b et

225b

scriptura vacant, Inscriptio :

Mernorie

istoriche.

Continentur hoo solumine: 1. fol. 1-14. Relatione (101 ultima malattia o morte di Alcssandro VII., S . P.

R

-

2. Pol. 16-37. 11 Governo d'Italia de' presenti prcncipi vivcnti. Panu reonisiori hacc annexa Sunt: ovo si vieue

in

luce 1a necessitk generalo per tcnersi in lega Per il mantonimento publioo e con quali ragioni de~rono govcrnarsi e con quali si governano. Doll7 anno 1679.

-

3.

fol. 40-55. A f f o r i d politici per il Conclave del Cord. Devio Aueolini.

-

4. fol. 56-81. IIistoria dei Cardinali viventi. Anno 1679.

-

5. fol 82-150. Relazionc dello Stato di Roma, in cui

ai

appren<lc 10 divisione dello stato

,

costumi, i'ertilitk de7 terreni

,

malignitk di aria

,

bravara di genlc, il nomero de' sudditi etc.

-

6. 101. 151-169. Sommario dcl Processo di Gioaßppe

(5)

I 3 I S T O R I A I T A L I A E . 79

Franzesco Borri, Milancse, condennato e sentciitiato da1 Tribunale del Sant' Officio di Roma, per Eretico, nella chiesa dclla Minerva, dove il suo ritratto o figura fu data al Card. Progubernatore per eseguire la Giusiizia li 2 Gennaro 1661.

-

7. fol. 170-228a. Ristrctto delle fameglie anticlie Romane.

-

8. fol. 229-234a. Stato della Rev. Camera apost. nel Pontific. d71nnocentio XI.

-

9. fol. 235-240. Relatione di quanto 6 succe- duto nol17 elettione dcl S. Card. Benedetto Odescalchi al Pontif. chiamato Innocentio

Xi

li 21 settcmbre 1676.

CCXLII.

B. S. bis. 3. 4.

Codex cliartaceus saec. XVII., foll. 67.) quorum I. 2. 65. 66 et 67 vacua sunt Continentur :

P.

Marius Pace, Antiquitates Caltageronis

,

Siciliae Urbis Pul-

cherrimae.

Es

italico Sermone latine vertit

,

recensuit, notulas ac

indices ad jecit Sigebertus Havercamp.

Iiicip. (post praef. Haverkampii etc.) fol. 7. : Zliber 2. Cup. I. Quid aaW tradide-

rint etc. Explic. Jovis zinber z'lla adauget.

-

Ed. ital. ap. Secundinuin Roncalionem. Napol. 1631. Codex ~ioster ab interprete conscriptus et emendationibus ad editionem secundam (Lugd. Bat. ap. Petrum van der Aue) instructus est.

B. S. Me, 8. 4.

Codex cliartaccus sacc, XVII., foll. 27., quorurn 1-3 et 25-27 vacua sunt. Continutur :

Urbis

Scicli

antiquitus

Casmenae

dictae Coloniae Syracnsorum secundae An- tiquitas. Auctore Wratre

Mariano Perello

Siclensi

,

Sac. Ord.

S.

Rel. Jerusal. Latine t?ertit Sigeb. Havercamp. Ed. nova. priori accuratior et nitidior. Lugd. Bat. ap. Petrurn van der Aue.

Ita titulus. Incip. (post praef. etc.) Qzcum quidem urbs 8cz'clZ etc. Explic. Utere et vale. Fit&&.

-

Sunt haec manu Havercampii conscripta.

CCXLIV.

B. S. Is. 384. fol. min.

Codex cl~artaceus saec. XVII. in Italia scriptus, foU. numerat.

73.,

praeter tria

ab

initio; ultimurn folium scriptura vacat. Titulus :

Relatione fatta all'

E c c m o

Sigre

Duca

di

Ossuna per il Regno

di

Sicilia

ne'

movimenti del Turco.

I

Incip. post indicem fol. 1. 8 e bene io rTzonosco del voler scrutfare etc. Explic.

Clb' io no W o sapzclo pensare tzon che scrivere.

CCXLV.

B. S. Me. 189, fol.

Codex chartctccus a. 1630 in Itlilis scriptus et postea continuatus, foii. 102. Titulus:

De officio Regii Cappellani RIaioris, ejus origioe

et

antiquitate.

(6)

80 H I S T O R I A I T A J A I A E .

culos; primus est de orig. et antiq. dicli oficii. Secundws de jurisdictione Capp. nzajor. Tertius de praerogativis dicli oficii C ~ C . Bxplic. Per Zi Predicatori delle Custelle n o n d intromcttano P V e s c o ~ i , ut e x registro consultationunz Capp. Mai. etc. 23 Martii

1669.

-

Notat Senlrenbergius: Agit dc regno Ncapol. et Sicil. ct fuit quondam in bib-

liotheca Gregorii Rlajansii.

CCXLVI

et

CCXLVII.

B. S. Ms. 2 a et 3a. fol.

Codex cliartaceus saec. XVII. exaratus, voluminum duorum, quorum priinum con- stat foiiis 239, intcr liaec fol. 125 vacuuni cst; alterum foll. 208, quorum 71 scriptura

vacat. Coiitinctur :

1.3istoria

del

Sacco

di

Roma di Patritio

de Rossi Fiorentino.

Vol. I. a. fol. 1-124. Parte prima, nelIa quale si tratta della dispositiono delle cose d71talia avanti il Sacco, e dclli accidenti clie condussero Roma a si miserabile spettaculo. (1519-1526.') 1). fol. 126-239. Partc 2a, in cui si tratta dclla guerra tra il Vice Rc dc Napoli ed il Papa ctc. (1527-1528.)

Vol. 11. a. fol. 1-70. Parte Sn, nella quale si discorrc sovra alcuni awenimcnti occorsi in tempo, clie gl' Imperiali tciincro occupata Roma e di altrc cosc occorso dopo il Sacco. (1528-1530.) 8. fol. 72-208. Parte quarta, nclla quale si tratta l'infclice fino della gucrra Fiorerilina e come A41cssandro de' Mcdici divenisse Principe della sua republica, l'andata

di

Cleincnte VII in Fruiicia, del suo ritorno a Roma, della sua morte e de suoi Nepoti.

Explic. 8trinpndosi con essi i~ pparentados. Fine.

CCXLVIST,

B. S. Ns. Ila. fol.

Codex cliartaceus saec. XVII. in Italia scriptus, foll. 118., quorum 1. 11 b. 12b. 46b. 53b. 548. 55b. 79b. 808, 117b ct

11s

vacua sunt; fol. 97 dcest. Continentur:

a. fol. 2-11 a. Avertimenti politici e zctilissifni tanto per quellz' clie praticano la Corte di R o ~ n a quanto d'altri Prenczpi.

Incip. Nell' eleggere zcn Padrone etc. Explic. AZlZ Ministri della #antu Chiesa. b. fol. 12-45 a. Descriziione delle prin~zjlali pitture nelle chiese e palazi~i di Ilotna. Incip. Quando con Poccusione del sant. GzXbz'teo dell anno santo 2650 fui .ira cotesta CYttd di ZEoma etc. Explic.

Di

sua mnno tnolte cose. Finis.

C. fol. 46-53 a. Lettera di un 8Gnor Fiorentino nd un' Prelato di Roma per Ja notnina fatta da2 B e christianissitno del Coadj2ctoi.e a l Cardinakato.

Incip. Illust. Bz'ge Risponderi, con questn etc. Explic. P e r quello cWegli sia. d. fol. 54-79. llisposta alln flcritturrc sopra i CardinaU pupabili.

Incip. Mio 8ige Cl~arissitna 9'2 atata la lettera etc, Explic. Bacio reverent. Ze mani, e. fol. 80-117 a. llesignazione de1P ,4rchiduca flerdinatzdo.

Incip. Hora ci resta di trovare u n a parok etc. Explic. Madrid. J o 21 Be.

CCXLIX.

B. S. Me. 346. fol. min,

Codex chartaceus saec. XVI. in Italia natus, paginar. numerat.

503.

Continentur:

Storie

fiorentine

di Messer B e m d o

Segni

Ge~~ti~uomo

Fiorentiw.

(7)

H I S T O R I A ITALIAE.

81

Incip. Le congiure, ohe s i fanno conho alla vita des Prhrc@i etc. Expli~. Che nelr Estate alcuna volta s'arrendano.

-

Volumen primum illius operis nunquam

h

bibliotlicca Senltenberkii fuisse videtur, citatur enim codex in catalogo: iSegni (Bernardo) Storio Fiorentino (sic!) L. Ottavo (sic!) Textum vitiose scriptum recensior manus in priore parte libri emendavit omissaque a librario supplevit, ita ut ab editioiie Mediolanensi '(1805. 3 vol. 8.) non multum differat.

CCL.

B. S. Ms. 1 U. fol.

Codex chartaceus saec. XVII. perspicue scriptus, foll. 192. Continetur :

Caesaris Brixii ad Clementein

VIII.

Pont.

Max.

Urbis Caesenae

Descriptio.

E x italico in ldinum sermonem versa a Francisco Maria E'accino Caese- nate ct Elclirei Binundae adnotatioiiibus ilIustrata.

Iiicip. fol. 2 a. Amplissi?nz's Urois Caesenae Senatoribus F.

N:

Faccinus 8. P. B. Quum ego ani?nadverferem etc. Explic. fol. 192a. Atque ingentibzcs su~nptz'bus hospitio ezccpit.

P ~ R ~ S .

CCLI.

B. S. Me. 79. fol.

Codex chartaceus saec. XVII., foll. 105., quorum I. 104 'et 105 scriptura vacant. Contineiitur :

a. fol. 2--47. L a congdura degli 8pagnuoli contro Ca ~epzclildca di Venezia nelP anno MD C X VIII.

Incip. Avertimento. Si parla di questa congiura etc. Incip. textus: Tra tutte le Az~tnane itnprese n o n si trovano tnaggiori facende che le congiwe etc. Explic. Elde da

Roma il CapeZZo dz' Cardinale. Il @e.

b. fol. 48-96. Instrzcz;zdone data da D. Alonsa della Cueaa, che ficpoi Cardinale gid A~lnbasciatore in Venesia per S. M. Catlolica a D. Luigi Bravo; suo rSuccessore ziz- t o ~ n o a quella d~nbasciata rzell' anno 1619.

Incip. Proentio. Ricerca 21 buon seruizio etc. Explic. Intorno nlla Rep. di Vene- ~ i a -

IZ

fine.

C. fol. 97-103. Notiz& d i quaizti e qualz' siuno i Magistrati ed Uffi@ escati .e

dkpensafi a tempi de.4 Grarzconsz$lio nella Repp. di Venezia e suoi .&mini. Incip. Da guesti se ne riserva etc. Explic. Milano, Firenz;e e Zur&o.

B. S. Ms. 47. 4.

Codex cliartaceus saec. XVII. scsiptus, fall. 34, cum duobus vacuis ab initio et in fine. Continotur :

Iiistructio Fratri Barbadicho

Capitaneo

Vincentiae

data

ob

An-

tonio Grimaoi

,

Venet.

Duce. Apographuni.

Incip. Conzittimus tiui n o W ubo Pat. &ar&adiolio dilecto civi et fidel; nosho

PO^

de fiosbo Mandate oadas BI .9is Capjtaneus vinoentie per unttni' nnnwn. e t ~ . Explic

Bk

Novemb. XI.

iMT

D. XXIi.

C 6

LItII.

R. S. Ms. 186. 4.

Codex chartaceus saec. XVIII., foll. 32., nu&m ultimum suiptura vacat. Inscriptio:

Aoecdo tes

-de

I'Abdication du

Roy

de Sardaigne Victor

Amedee

11.

(8)

82

H I S T O R I A J T A L I A E

Par

le

&I.arquis de

Pleory.

En forme da lettre Ccrite an Comte dell' Odlos & Londres,

.o

<!I

Pon trouve ies vrais motils de ce Prince

i

resigner Ia couronne en fnvcur de soii fits ; cominent ii c'est repenti, avec les raisons et les intrigues secriites qui l'ont port6

& entrepreiidre son retablissenpnt. 1733.

Incip. Nonsieur, La Zioison parliculiere, que j'aflaz's contracliie etc. Explic. D'a3rb-

poisonner Ze Boy regnanf. Fol. I b haec adnotata sunt: I1 y U plusieurs traiis du Roy

cJtarles, du ManVeste

(!)

envoye 9 Ses Minishss iians les Cours BlirngJres pour cn

informer les Souverahls. Il nJy a Pas un seul fait conlenu dass ces anecdoles qui ne soit vrai et connu & Ga Cour de Turh.

B, S. Ms. 14. 4.

Codex cliartaceus saec. XVIII., paginar. numerat. 95., praeter foll. quatuor ab initio et in fine. Conlinetur :

Rclazione concernente il Governo della reale Casa di Savoja fatta da1

C.

&Iat-C.

Antonio Foscarini

Ambasciadoro della Republica di Venesia alla Corte di Turino neil' anno 1743.

Ita titulus apograplii. Incip. li'erenz3sitno principe. Solevano,

8.

P.,

gli ata/icJai tnaggiori dopo riiornati clelle Corlz' slraniere non solo rappresentare I'altuale sfrrlo <IZ

Gose etc. Explio. Nella ? n i ~ Aesidenaia alla Corte. Dato il prima Marzo 1743, C.

M.

Foscarini. Tit.

CCLV:

B. S. Ma. 21. fol.

Codex chartaceus saec. XVI. in Gallia eleganter cxaratus, foll. 259,

qua-

1-3.

241. 241 et 256-259 vaciia sunt. Titulus:

Dowrnenta

ad

historiam Galliae spectantia.

k u l l t Iiaec: 1. foi. 1-79. Traitt6 de paix faict a Peronne entre le

Roy

Louis oiziesme et le Duc de Bourgogne l'an 1468.

-

2. fol. 80-86. Declaration du Comte de Cliarrolois, pour ne comprendrc

en

la trew quil a faicte, pour neuf ans, avec 1s Louis XI. le eonnestable de St. Pol comme estant son ennemy. (1476).

-

3. fol. 87-89. Promesse de Philipes de Crevecoeur de remettre la \rille Barras etc.

-

4. fo]. 90-175. '17raitt< da paix entre Louis XI et Maximilian d7Autriche et le Duc PIlilipes

et Damoiselle Margueritte d'dutriclie Ses enfans, en 1482.

-

5. fol. 176-185. 'J'raittd dc Gand. 1484.

-

6. fol. 186-223. Traitte de Senlis entre Charles VIII. de France.. et le Roy des Romains

. .

1493.

-

7.

fol. 224-231. Traitd faict a l'aris entre le Roy et I'Arcliiduc d'Autriche

.

.

1495. 12. Juillet.

-

8. fol. 232-237. Traitd entre

]es mdmes 1498. 2. Aoiit.

-

9, fol. 238-243. Lettres de Philipes Arcliiduo

TA^-

triolle.. 1 ' ~ 1499. 1. Juillet.

-

10.

f01. 244-255. ProCes verbal de l'liommage faicl au Roy Louis XII. en la personne de son chancellier par Philipes Duc d)4utriche pour

comtez de Flandres Arthois et Chwrolois en l'an 1499.

CCEVI.

B, 8,

Ms.

118 n. fol.

Codex cllartaceus saec. XVI, fall- 83

quorum

perplura scriptura vacant. Insonptio :

Documens

historiques.

(9)

H I S T O R I A G A L L I A E .

8 3

Continentur lioc volumine: 1. fol. 4-39. Dcduction du droit universel' tant pnsses- soire qua de Seigneurie et propriet6 compettant

k

la princesse Marie de Bourgogne e t en tous les Dricliez;, Comtezi, Pays e t Seigneuries que possedait le feu duc Charle son phre au jour de son trepas par un Conseiller du grand Conseil de Malines natif de Be- tliune, et escrit en l'an 1477. (Vid. Pont. Heuterum in auctonim nominibus quorum labori- bus in reb. burgund. a c belgicis adjutus fuit. Antw. 1598. 4.)

-

2. fol. 41-57a. Or- donnance faite psr 10 dit Duc Charle sur le fait et conduite des gens de Guerre. (Est CO-

pia codicis ms. in bibliotheca reg. Laurcnt. Hispan. conservati et pertinet ad a. 1473.)

-

3. fol. 58-71. Trait6 de paix que le dit Duo imposa aux ligeois reduits par la force des nrmcs en date du 18. 9bre 1474.

-

4. fol. 73-75. Divers poincts et articles con- cernans 1'6tablissement du g a n d Conseil ou parlement de Malines.

-

5, fol. 77-79 a,

Tenor appellationis per procuratorem Caroli Diicis Burgundiae et adversus legationem etc.

R?

D g Cardinalis Rothomagensis etc. ad Papam in futuro Concilio generali presidentem et ad idem ipsum futurum Saorum Conciiium. 7. xbris. 1472.

CCLVII.

B. S. Ms. 13. 4.

Codex chartaceus saec. XVII., foll. 95., quorum 1. 86 ct 95 vacua sunt. 'i'itulus: Memoires pour servir 4 fiistoire de France contenant plzcsiews Zettres Aistoriques d'henrg 2, du conetable de naontmorenci, du dzcc de gut'se, du cardinal de Gorraine, de plusieurs autres sergneurs et ministres qui ont rupport a ce qui est arrzvi de plus im- portunt depuis la mort de francois 2 jusqu'a la liataille de st. quenth accompagnees Je quelque remarques pour ecZait.cir Zes endroi'ts Zes pZw dQ,ciZes.

Incip. Tadle. Lettre I. L e cornfe de vuudemont gnande azc LEU0 dautnaGe etc. Ex-

plic. ~ f o l . 85b) : Quil se detacherait de la France.

-

Errore bibliopegae in fine adsuta 6Unt „A\?ertissementa et ,,Preface'(

CCLVIII.

B. S. &I& Y. 4.

Codex chartacew saec. XVII. diversis maiiibus scriptus, fall. 747., quorum multa vacua sunt, quae singula enumerare longum esset. Titulus:

Leftres diverses concernant Z'hdstoire frangaise depuis Z'an 1494jusqd& ran 1587. Habemus in hoo apograplio duas collectiones epistolarum et actorum publicorum ad historiam Galliae pertinentium, quarum prima (fol. 2-277) incipit ab ann. 1494 et de- sinit a. 1557. Incipitur liaec : Y o zt so i r donnt! pur Ze Boy Charte8 VIII o MT. de Bourbon comlfie Regent en Irrance. L e 29 Aozcsk 1494. Chardes etc. Comme pow le jusfe titre que nvons au Royaume de Napples etc. Explic. (Plaintes gue Messs de Guyse ont faictes a Za Royne mere du Boy Henry III U Heims au mois de May

1587.) L e traicternent y soit aussi esgaL Notatur in margine: Cette pz'ece est dans &es memoires de Nevers T. P.. p. 702. Collectio altera (fol. 279 sqq.) conthet epistolas

CCXV (1547-1558) et incipitur: 1547. 24 Aozct. Rome. Le Boi FTahyois I etattt mort Ge dernie+ jour de mars I5d7, Henry II Gui sucoedn et

Pt

saort! U b 27

de &Wet de Zu meme annde. Le Cardifiad de Lenoncourl h a t alors a Rotne pozcr zes *Padres de h n C e ecriuit Zu Zettre suivunt (sic!) au Duc rli4umale depuis Duc de Guise, Lettre I. Monsieur, Je (ne) vous ferai redite des choses 9ue fecrh au Boy etc. ExpliC. (Ep. CCXV. Rdponse du Roy k 17Empereur. 15 Juill. 1558.1 Je P i e Dieu de

V ~ U S aaojr en gnrde

.

.

89ni

H e n r y .

(10)

I I I S T O R I A G A L L I A E .

CCLIX.

B. S. Ms. -12. 4.

Codex chartaceus saec.

XVII.,

foll. 413., quorum multa vacua sunt. Continentur:

Lettres diverses concernant l'histoire

de

Frmce depuis l'an

1552

jusqu'd

l'an

,1567.

Incip. 1552.

1.

Nov. Condd. Letlre de Monsieur au Duc de Guise au sujel d u Marquis daA16ert. Monsieur, je vous eusse volontiers plutost ecdt: rnais etc. Explic. (M&. de l'evesque de Lodeve au duc de Guise). El de lous reproches. B'ait a Venise

Ze 1. de sept. 1557. Quae sequuntur fol. 412 ad epist. antecedentem pertinent.

-

Est

liaec collectio supplementum apographi, quod in codice CCLVIII recensitum

est.

!

CCLX.

. B.

s.

Ms. 586. ful,

Codex chartaceus saec. XVII., fall. 23., quorum

I

et 23 vacua sunt; fol. 2 dimidia parte curtatum est. Continentur :

Lettres concernant les Affaires

de "la

Prance

en

Italie.

A.

1551

-1557.

-

Apographum.

Iilsunt liaec: I. fol. 3b-11. Extrait de 1'Iiistoire de France de La Popliniere toucliant le Marquis Albert de Brandebourg.

-

2. fol. I l b . Lettre du Cardinal de Lor- raine au Duc de Guise. 8 Nov. 1552.

-

3. fol. 12-13a. Lettre de Mr. ds Selvu Ambassadeur du Roy a Rome.

-

4. fol. 13b-16. Lettre de Mr. lc Connetable de

Nontmorency a Mr. Ie Duc de Guise. 28 Mai 1557.

-

5.

fol. 16b-20 a. Mr. dc Selve a Mr. le 1)uc de Guise. 8 Juin 1557.

-

6. fol.

20b-22.

Mr. le Duc de Guise a Mr. le Cardinal de Lorraine. 9

Juin

1557.

Codex cliartaceus saec.

XVI.,

fall. nmerat. 104., quorum l b et 104b vacus sunt. i Continetur :

Historia

quarti civilis belli Gallici

continens comniemorationem rer. me-

I

morab. ge'starum in novissima expeditione, quam Princeps Condaeus

-

suscepit. Repe-

1

titis paulo altius belli occasionibus, continua serie deducta usque ad Majum mensem anni

1576

-

pei

Wolfgangum

Fusium.

1577.

Incip. Brevis notatio r e r m etc. EXplic. Meliorique oc~asiotzi resetwamw,

Finis.

CCLXII.

B. S, &s+ 19'7. fol,

Codex chartaceus saec XVI., paginar. num. 125, c. duab. vacuis ab initio et in One.

Titulus:

Avis de Mr. L'A+clieveque de Nnearetli aprEs la tnort du B u c d'illenpon sur Ja rucces-

sion 2 la covronne de B'rance aprzs la rnort du RoiBenri achielletnent regnant e i Leitres.de divers Uetneurs au Duc de N e ~ e r s concernent

b

afaires de F r a ~ c e lJunnke 1585 et suiv. Incip. Ui le Boy Henry qui n'a auczm succedsew e n ligne directe, vient

4

mourir etc. Explic. $l'ous de biens inuginafiles et je ssris etc. De Borne 28 Dec. 1587. BCwon

(11)

H I S T O B I A C A L L I A E .

CCLXIII.

B.

S.

Ms. 26. fol.

Codex chartaceus saec. XVI. in Gallia scriptus,. foll. 56., quorum 11, 55 et 56 1.a- cua sunt. Contiiietur :

Recueil des Memoires faictz Par Mr.

Jaques le Brest,

Conseiiicr du Roy, au chastelet dc Pavia pendant son echevinage 1615, 1616, 1617.

Incip. Coppie de lettre presentee au Roy etc. Explic. Vous y trouverez pur ad- oenture Piinaction assez belZe.

CCLXHV.

B. S. Ms, 25. fol.

Codex cliartaceus saeo. XVII. in Galiia scriptus, foli. 109, quorum plura scriptura vacant. Continentur :

Acta publica.

Siiigula, quae 11oc codice continentur, haeo sunt: 1. fol. 1-32. Information faicte Par Ic Sr. dc L'auzon maitre des ltcq~htes oontre le Duc de Montmoreiicy (16321. 2. fol. 33-56. Itclatioii de ce qui s'cst pass6

i

Toulouse toucliant l'affaire de M. 1e

DUC

de &fontmorency. Octob. 1632.

3.

fol 57-105. Relation de tout ce qui s'rst pass6 i Bourdeaux 21, l'arrivde et pendant le sejour de M. le Diio de Bourdeaux. Arrests du Conseil d'estat du Roy. Extraicts aux originaux. Vienne 163'9, 4. Requeste present6e au Boy ct a NS. de son Conseil par la Noblesse de l'une et I ' a u t ~ Robbe, compre- nais les Officiers du Parlemens, Cllambre des Comptes et Bureau des Tresoriers de hance de Daupliine. 1637.4. 4. fol. 106-109. Extiaict des Registres du Conseil d'estat (21. Fevr. 1634).

CCLXV.

B. S. Me. 306. fol.

Codex cliartaceus saec. XVII. in Gallia eleganter scriptus, foll. numerat. IY%., prae- b r du0 vacua ab initio et in Fine. Titulus:

Memoires

de Monsieur

de

Berlize

,

Introducteur des Princes

Etrangers

et

Ambassadeurs

a

la

Cour de France depuis

]'an

1639

jilsqu'

en

1663.

Incip. ReceptZon de Madame de #auoye a GrenoZle r a s 1639. 8eptepnbi.e

I639 Bog estust a GrenobZe eto. Explic. .&es dive~'tEsse~~ens de h COW b~ plus

aWeaz&s du monde.

B. S. Ms. 10. 4.

Codex chnrtaceus saea XVIII,, pagiliar, numerat. 98, quarum 2 vacua est. Inscriptio 4acc est:

Anecdotes

ou Rccucii de plusiours pihces curieuses secretes et iiit6rcssante~, mnccruant la Litt&ature, la Cour, les Affaires de Francc

-

le taut fidblement extrait

manuscrits dc Mr. lr.e Henaui., Conseiller au Grand Conseil en 1'707 et Doyen en

1710.

h i p . Lellre de dir. h a u l d & Mons. ZaJib'cheveque de Pari8 ctc*

Ex~lic'

A21x

(12)

CCLXVI

I,

B. S, Ms. 561. fol.

Codex cliartaceus saec. XVIII., in fine mutilus, notis in margine adscriptis, foll. 425, quorum I. 20. 24. 77. 109. 127. 131. 157. 163. 220. 244. 252. 264. 348. 361. 365. 371. 373. 377. 379. 383. 399 et 425. vacua sunt. Titulus:

Acten

der

französischen Parlamente, aus

dem Jahre

1771.

Incip. De Rennes le 31 JuiZZet. Le Parlement de Bretagne a renth le 27 de Ce mois ~ fArtet etc. Explic. @est i & cetle sainte et inviolnble mnxime et

6

. .

.

-

Contenta I~ujus libri ex ephemeridibus publicis a. 1771 excerpta sunt. Praecedunt lii li- bri typis descripti: ArretB de la Cour de Parlement de Bordeaux. 29 Janv. 1771. 12.

,

.

,&ret& et Arret de la Cour de Parlement de Toulouse du 8 Mars. 1771. 32.

-

Lettres s t A~retes des Parlemens de Bretagne, Provence, Franche Comt6 et Chambre

des Comtcs de Paris. 1771. 12.

-

Tres-humbles

..

reprdsantions

(1)

rlu>adresscnt au roi.. !es gens tenant sa Cour de Parlem.

it

Bordeaux. 1771. 12.

'

CCLTiVIJT.

B. S. MR.' 308. fol. min.

Codex chartaceus in Gallia saec. XVII. scriptus, elegante ligatura, f o ~ . 78.) cum duo- bus vacuis ab initio et in fine. Continentur : '

M&moires sur

la

.G&n&ralit&

de Soissons.

Incip. La giniralitd de tSoissons est composie cliune partie des provinces de ,?>Isle

de Frame, de Champugne et de Picardie. EZZe conpne du Cotd de Porient etc. Explic.

Quarante miZZe bestes 6 Zaine.

-

E'uit liber quondam in bibliotheca Bignonii, cujus

I

nomeii in exteriori libri operculo litteris auratis impressum es$.

CCLXIX.

B. S. Mn. 8G. fol, iiiin.

Codex cllartaceus saec. XVI., rubris inscriptionibus et litteris initialibus, foli. riume- rat. 348, praeter septem ab initio, quorum 1- 6. 7. sciiptura vacant, caetera autem in&-

cem continent. Inest :

Robert Macquereau, Traith

de

Maison

de Bourgogne depuis

l'an 1500 jusqu'8

1529.

Incip. index: Cy comence Za Za6Ze etc. Incip. introductio:

A

LauZt nobb puis- sant pritzce et mon tres redoubte seigneur, Monsr. de croy eto. fol. I b ilicipit textus: Cy apres parle de Za tres noble et vertueuse Maison de Bozcrgoigne etc. ExPlic. Come Pon potra veoir in Zes cronioques et Ristoires..

.

font icy Za fin. Finis est, deo grati<rs.

CCLXX.

B. S. N e . 31. fol.

Codex chartaceus in Gallia anno 1625. elegontissime scriptus, cum pictura v d i s c o l o r i b ~ ~ distincta et comites Tolosanos repraesentante, foll, 24.) puorum 1-4 et 20-24 vacua sunt. Inscriptio haec liabet:

Comites Tolosaoi Fratris Bernardi Guiclonis Ordinis praedica-

torum,

~n~uisitoris

Haerdicae pravitatis,

in

regno Franciae per Apo-

stolicam sedern Deputati.

(13)

H x S T O R I A G A L L I A E . 8'1

Incip. LegiIur 2'n gestzS francorum et in ciironicis antiquis quod Carolus hujUS no- i14z'nis priinus etc. Explic. E t sic est deinceps totum jus Comitatus et Doininizctn atz

ittanuin illuslris regis Franciae devolutum. Pz'nis.

-

Pictura in teiiui et laevissiiiia inem- brana facta, lianc habet inscriptionem: Les susdZts Contes ont este peints par ME Cha- Zette apres ceux qui sont dens a n vieux Liure tenzc den8 nos archifs qui feut com- mence L'an tnil Trois cens ce quil a faict le plus Bdelement quil a peu sens y rien ajouter en foy de quoy nous sommes sot~bsz&zes faict au consistoire ce dixieme Juin tniZZe six cens vingt chq. Sequuntur nomina capitularium quinque autographa. Genealo- gia Comitum in lingua gallofrancica effigiebus elegantissirne et accuratissime adscripta est.

CCLXXI.

B. S. ME. 307. fol. min.

Codex cliartaceus saec. XVI. in Gallia natus, foll. numerat. 64.) praeter duo vacua ab initio e t in fine. Titulus Iiic est :

Frere Heruy de la queue, de l'ordre et convent des

fkeres

prescheurs de Paris, Genealogie de lu Maison d'Amboise.

Incip. A tresnoble et trespuissante Dame, Madame Jeanne üAmbobe, Dame de Rene1 etc. Explic. (fol. 61 b). E t notre promesse accomplie nous reposons. Pinh.

8

U B s C.

fioriginal de ce que dessus a estd tire dJwrc vieil liure escrit en parschemin fort antlque trouve au cliateaw du chatelier pres Baulieu C?) en I1ourra232e. Turn sequitur: l'able du present Iiure etc. Explic. L a cause pourquoy.

-

Fuit hio liber quondam in bibliotheca Nicoisi Josephi N'oucault Cornitis Consistoriani, cujus emblema in priori libri operculo conspicitur.

CC

LXXIIJ.

.L

B. G. (3) 29. fol.

Codex ~Iiartaceus saec. XVII. in Gallia eleganter exaratus, foll. 354.) quorum I. 2. 353. 354 et multa aversa vacua sunt scriptura. Continetur:

Histoire de la Maison

des

Bouteilliers de Senlis, ,Seigneurs de Ciiaii-

t i l l ~ etc. Justifiee Par chartres d'EgIise, Titres domestiques, Arrests du Yarl., Clironiques et autres bonnes Preuves. Par

Andre

du

C

hesne,

Mistoriographe du Itoy. BIDCXXXVI.

Incip. post praef. fol. 9 : L e Sieur du T&et en son Reczteil etc. Explic. Ilegi GuiIfedmo 6cotorum.

-

Fuit bio liber quondam in bibliotlieca Kochiana.

B. S. Ms. 17. ful.

Codex cliartaceus saec. XVII. ineunte scriytus, initio et fine mutilus, foll. 278, qua-

multa vacua sunt scriptura. Continetur :

V

Ita titulus manu Senlnlrenbergii scriptus, Incip. (Ad arin. 803). Diess Gedolt biet?-

len die Thumhherren lang etc. Explic. Und irin~ert'chtet zuurden. Pertingit haec cllronica usqUe ad annum 1633. G u i l l i m a n n u s (De Episc. Argent. t. LXIX. P. 419.) hat cllro-

nies,

ut videtur

,

USUS est. Cf. S C h i 1 t e r i edit. Chronicae ~oenigsshovcnianae P. 90<J. C* Senlnlrenberg in fronte libri haec adnotsvit:

Ex

biJ~liotheca ~ietarichiana Camp.

(14)

88

H I S T O B I A Q A L L I A E .

CCLXXIV.

B. S. Ms. 11. fol.

Codex cliartaceus saec. XVIII. scriptus, foll. nunierat. 309., quorum autem 1-73 desunt. Contiiietur:

Codex diplornaticus Helveticus

saec.

XVIII

coflectus.

lta titulus. Insul1t haec; 1. fol. 74-81. Basel's Eintritt in den Bund. 1501.

-

2, fol. 82-90. Scliaafhausen lroiiit in den Bund. 1501.

-

3. iol. 91-97. Appenzell kogt in den Bulid. 1513.

-

4. fol. 98-104. Mülilliausen befreundet sich mit den Eid- genossen 1515.

-

5. Pol. 105-115. Rothweil verbindet sich mit den Eidgenossen. 1519.

-

6. fol. 116-126. Herzog Carl V. Savoyeii verbindet sicli mit d. Eidgenossen.

1512.

-

7. fol. 127-133. Bürger- U. Landrecht des Abbt V. St. Gallen mit Zurcli, Lmern, Sch~vyz U. Glarus. 1451.

-

8. f01. 134-135. Eydt der St. Gallischen Got- tesliausleutlien.

-

9. fol. 136-140. Abt T. St. Gallen Laiidhauptmann von vicr Or-

then. 1479.

-

10. fol. 141-145. Roscliaclier erlangen Freyheit von Abt Ulrich. 1459.

-

11. fol. 146-149. Freilieitsbrief der St. Gallischen Gottesleutlien. 1451.

-

12. fol. 150-157. Pabst Sixti Verwilligungsbrief, dass der Abt zu St. Gallen ein Clostcr zu ~ o s c ~ i a c l ~ eibalven. 1483.

-

13. fol. 158-163. Fiicdensbrief zwischen Abt U. Stadt

st. Gallen. 1490.

-

24. fol. 164-166. Vertrag mit denen Appciiz;ellern der vier all- tenortlien. 1490.

-

15. fol. 167-174. Vertrag des St. Gallischen Abts mit seinen Got-

tesleutlien, 1490.

-

16. fol. 175-180 a. Kaisers Ver~villigung, ICloster ~ o s ~ l ~ ~ ~ h zu

schiizen. 1485.

-

17. fol. 180b-182. Protestation der St. Galler U, Appennellcr ~ v i -

der d. Kloster Roscliach. 31489.

-

18. fol. 133-192. Dei Fried zu Basel auf d. Sclllva- benlrrieg gemaclit. 1499.

.-

19. fol. 193-207. Einigung des EIauscs Oestreich mit d. Eydtgenossen. 1511.

-

20. f01. 208-213. Erne~verung der Erbeinung cllicller Eydt.. genossen mit Qestreicli. 1500.

-

21. fol. 21W223. Bericlit bantgericht zu

I

Veldt betr. 1509.

-

22. fol. 224-231. Vertrag betr. die hohen und niedern Gericht in Tliurga~v. 1509.

-

23. f01. 232-254. Wried zwischen $ranlcreich U. Eydtgenossen. 1516.

-

24. fol. 255-267. Landfried ~wischeu Zurcli U. den fünf Ortcii. 1531.

-

25. fol. 268-277. Vergleicli der Zürcher iiiit ihren Landluthen nach dem Capeller Kries 1532.

-

26. fol. 278-290. k'ranzös. Vereinigung mit denen Eydtgenossen. 1549.

-

27. f01. 291-296. Fride zwisclieii Züich uiid S. Laiidleuthen und dcss~aldtmann?s

uff-

I

lauff. 1489.

-

28. f01. 297-309. Capitel zwischen Naylaiid und denen Eydtgcnossen. Incip. Bern U@ seinetz gennnndte?~

Tng

schrt@YZiclb ertiitert etc. Exp]ic. untl im

Jar als ob stath.

@@LXXV.

B. S. M g . 3. fol.

Codex cllartaceus saec. XVI. scriptus, foli. 383., quorum 1. 2, 45b. 93b. 94. 95 et 333 Iracua SUnt; h fine mutilus. Titulus:

Von

den

Tigurinern

und der

Stadt

Zürch.

Incip.

Das

siebente buch von den T&urinet.?z und der Bladt Zürch anrao 1373.

W * . Wie Graf Rodolf von Habspurg etc. Explic.

J>n

ersten Buch <m<l folgenden.

-

Deperiit posterior pars libri XIV, qui de rebus gestis Helvetiorum saeculo XVI ineunte ad a. 1507 tractat. Codices CCI;XXV-CCLXXX eadem manu scripti sunt.

CCEXXVI

et

CCLXWIT.

B. S. MB. 2 et 8. fol.

(15)

H I S T O R I A E i E L V E T I A E . 89; 141. Inter haec 1-3. 7 b. 85b. 140 et 141 scriptura vacant. Alterum volumen habet 385 foll., quorum

I

et 385 vacua sunt. Continetur :

Chronyk der Stadt Zürich.

Ita titulus. Vol. 1 continetur fol. 4-7a. fragmentum, cui titulus: Von den Kay- seren Conratlien 4 Wyllielmeii yss lioland Alplionsen yss Hyspanien und Rycharten yss Engelland 1 auch von den I7 jaren interregni und was vir jura die stat aüricIi mit graff Rodolplien von EIabspurg geliaiidelt, cap. 13.

-

Iacip. Nac7~ absterben des Iceysers fri-

derich ward a n s y n statt atzgenomen s y n son ConrarEt z;u Schwaben etc. Explic. Mit denen von Zurz'c7c z u lelegern u n d L;m jar

-

Rol. 8 incipitur Chronica. V o n delz Kay- seren Conrathen 4 etc. Explic. Hie endet sic7b die Besvhreibung der 12 ort7ben Zöbli- eher Eydgenossenschuft u n d will hiermit der erste theyl dieser Chrongcke ende#.

-

Vol. I1 incip. Ein Vorred z u das anctet-e TheiZ.der Chronyl;. alsdan hievor volt den 12 o r f h n ctc. Explic. W i r diese Chrotzyclte enden.

CCLXXVIIIL.

B. S. Ms. 4. fol.

Codex cliart. saec. XVI. exarat., foll. 193., quorum 1. 187-193 vacua sunt. Continetur:

Der Land tfrieden

,

zu

Kapel

1529

uffgericht.

h i p . W i r von Ketten u n d Banden etc. Explic. Für und für in den Abschlag der Prouyandt.

(!)

Ende des Landfriedens z u ILapel. Pertingit usq. ad annum 1531.

CCLXXIX.

B. S. Ms. 5. fol.

Codex cliartaceus saec. XTrI. scriptus, foll. 272., quorum 1-3. 2 n b et 272 va- cua sunt. Continetur :

Der ander Capler Krieg bis

zum

andern uffgerychten Fryden.

Incip. EtlzC7~ I'agen so nach dem andern Krieg vergangen etc. Explic. TI~riiZZic7. beflysen.

-

Continentur lioc volumine aniii 1531 et 1532.

CCLXXX.

B. S. Ms. 6. fnl.

Codex cliart. saec. XVI., foll. 88.) quorum 1-3 et 88 scriptura vacant. Continetur:

ILurzer aber doch gründlicher usszug der

Cronica von der Styfftnng

der statt Zürich

biss

ufF den anfang

des

ltychs keyser Carl des fünfften.

h i p . Von tler Styftung der statt Zürich. b.e bücher sagend SO sy Ziiric7~ etc.

Esplic. Dass s y ifi einzj.iteit mit einander miigend leben.

CCLXXXI.

B. S. Ma. 6S a. fol.

Codex cliart. socc. X V I I et XVIII., foll. 63., quorum 1. 62 et 63 vacua sunt. Insunt :

a. £01. 2 4 3 . Traitk s24r Phistoire dzc Gouvernement de Geneve Par Mr. CICoae4

Conseiller et 8ecretaire #Etat. 1696.

Incip. Geneve aoec Ses environs ktoü avarit Ze tetns de JuZes Cksar etc* Explic. L e siege episcopr'l fut alors (1635) tratzsf&e! 4 Anneci.

b. fol. 34-61. Lettres szcr ce qui s'est pass& 4 Getzeve e n 1770-

Incip. V o v s avez appris aveo ourprise que Genese etc. Explic. Ce quJO" e n Penser.

-

E x Ephemer. Lugd. Bat. 25 Mai. et 15 Jun. 1770.

Abbildung

Updating...

Referenzen

Verwandte Themen :