XVI. Codices philosophici. Cod. DCXVII - DCXXVII

Volltext

(1)

DCXVII.

B. G. XVI. 66. 4.

Codex chartaceus saec.

XV.,

foll. 83., quorum 31-35. 72b et 83b. vacua suiit. Contiiietur :

Parvulus

P

hilosophiae.

Ita titulus. Iiicip. Anotantlunz ex quo primus liher etc. Explic. In seculu seculo- rum. Foll. 79-83a. alieiia habeiit.

-

Praeceduiit illis haec typis descripta: I. Com- mentum Johannis Versoris super Donatum. Col. 1490. 4.

-

2. Regule grammaticales untiquorum..

.

Col. p. Henr. Quentell. s. a. 4.

-

3. Grammatica nova. S. 1. et a. 4.

-

Fuit Iiic liber quondam in bibl. Eccl.

S.

Maroi Butisb.

DCXVIII.

B. G . XV. 29, fol.

Codex cliartaceus saec, XV., in duas columnas divisus, inscriptionibus et lit. initial. rubris, foll. 246.) quorum I. 2.

225

et

244-246

vacua sunt. Continentur:

Quaestiones metaphysicae.

Incip. (post tab. materiar.) fol. 3: Questiones tnetap&gsicae. QueriW czi'cu prhci- ~ i f 4 m Zibrorum metuphysicue aristotelis etc. Explic, Benedictus in secula seculorzcm Amen.

8 b s C. Est finis duo&czir~i libri metapli. Auzen.

-

In priori libri operculo haec legun- tur: G. Byel.

-

EccG. Butisb.

(2)

DCXIX.

B. G. (3) 29 a. 4.

Codex cliartaceus saec.

XVII.,

foll. 209., quorum 167 et 202b-209 vacua

sunt.

Continentur :

Institutiones metaphysicae.

Ita inscriptio. Incip. Eorum qzti primam philosophiam etc, Explic, Posstcnt esse

aBsque Iafi forma.

DCXX.

B. G. (3) 24n. 4.

Codex cliartaceus a. 1600. scriptus, foll. 199.) quorum

I.

2b. 106b et 199b scrip- tura vacant. Titulus :

Cornmentarioruni

in Aristotelein Pars prima quae universam

10-

gicam complectitur.

Incip. Disputationis prolegomenae de natzcru Zogicae Quest20

1.

De ttomini6us

20-

gkae etc. Explic. Nos e x integro cotnwzittimus. 8ubsc. Anno s. n.

1600.

12 die Azig. Finis.

-

Fuit Iiio liber olim in bibliotlieca Lucae Mattliiae Wetzfiariensis, cujus emblema in anterioie libri operciilo conspicitur, ubi liaec leguntur: Lucas Mattliiae Wetzflariciisi~, scripsit lias quaestiones logicas ex ore et professione Domini Patris J 0

arm

i s Br e n e s e n

in Collegio vel Scholis Jesuitarum Moguntinis circa aiinum 1600.

DCXXT.

B. G, (3) 23 a, 4.

Codex cliartaceus saec. XVI., foll. 404, quorum multa vacua sunt scriptura. Insunt :

Joannis Sturmii Partitionum Dialecticarurn Libri

IV.

Ita iiiscriptio. Incip. Inscrißuntur- Ai lißri partitz'ones dialectz'cae etc. Explic. Qtcae

certls et definitis phiZosopl6iue partihus explicantur.

-

Prodiit typis descrip tum lioc opus Argent. 1571. 8.

DCXXI'E.

B. G. (3) 51. 4.

Codex cliartaccus saec. XVII., foll, 456., quorum 1-7.

37.

SOb-65. 262-265.

399 a-406 et 430-456 .r7acua sunt. Continentur :

a. fol. 8-80 a. L e o n a r d i B ag

n

e s Prima Dialecticae Buditnentu. Lihri II. Incip. PZacuit hzcnc Zihrzcm soZidiori~us institzctionißus etc. Explic. Voti ei deponi- inus. A. M. D..

G.

b. fol. 86-429. E j u s d. Dispzctatiowes logicae et physicae.

Iiicip. Cutn Zogicae ~nunzcs sU etc. Explic. 8ect. 4. Quomodo clz'stitagzca~ttur poten- fiae vitales inter se. Pol. 1 possessoi nomen suum adscripsit: Henr. 8teiLzi 8tockstadto- Rlienatzus.

DCXXIII

et

DCXXIV.

B. G . XV. 65. 66. fol.

Codex cliartaceus saec.

W . ,

in duas columiias divisus, iiiscript. ct lit. iaitial. ru- bris, duobus constaiis voluminibus ) quomm prius foll. Iiabet 312., postcrius foll. 748. ;

in hoc foll. 1b. 2. 66-210b. 247b et 248 vacua sunt; in illo plura folia in Giie desunt. Coiitiiientur :

(3)

C O D I C E S

PHILOBOPRICI.

189

Quaestiones 'ethicae.

Titulus non apparet. Incip. post tab. fol. 2: Circa pri~num ethz'cot*lttn qzceritut. zcbzctn etc. Explic. In secula seculorum Amen.

-

E x bibl. eccl. S. 3Iarci Butisb.

DCXXV.

B. S. Ms, 528. fol.

Codex cliartaceus saec. XVII. luculenter scriptus, iiotis inter liiieas et in inargiiic adscriptis, pagin. iiumerat. 753., quarum 727-732 alieiia liabeiit. Contiiietur:

Johannis Bodini Colloquium heptaplomeres

de abditis reruin

sublimium arcaiiis.

Incip. Quod per Ziterus a me petis, zct de gnea peregrz'tzatiotze etc. Esplic. pag. 726: &umma vitae sanctitute tueretztr.

-

Tum sequuntur pag. '733-753 collectaiica varia de vita, scriptis etc. Joan. Bodiiii.

-

V. ß r u c k e r , Hist. crit. Pliilos. IV. 2. pag. 777 sqq. B a y l e , Dict. Iiist. et

Mg.

Eiicyclop. cd. E r s c l i et G r u b e r V. J e a n Bodin.

DCSXVI.

B. G . (3) 48. 4.

Codex cliartaceus sacc. XVII. exeuntis, pagiii. iiumerat. 888. Coiitiiietur:

Johannis Bodini Colloquium Heptaplomeres

De

Ahditis Rerum

Sublimiurn Arcanis.

Ita titulus. Iiicip. Li6er

l

a d N . 1'. Quod per Ziteras a tne petis etc. Explic. Su?ntna vitae sanctitate tueretur (in marg.: coteret.) Finis.

-

Fol. 2 a. liaec leguiitur: Descrip- tum ex Codice Imman. Weberi, ICti et Procanc. Acad. Giss., ad oras vero collatum cum alio codice illiistris viri 25. C. ab Uffenbacli.

DCXXVII.

B. S. Mg. 129 4.

Codex cliartaceus a. 1725. scriptus, collationibus ad margiiiein notatis, pagin. num. 523.

,

praeter quatuor ab iiiitio. Coiitiiietur:

Johannis Bodini

JC.

Colloquium Heptaplorneres

de abditis re-

rum sublianiuin arcariis

descriptum anno 1725 manu 13. C. S.

Incip. LiGer I. ad N . T. Quod per Ziteras a tne petis, ut rle gnea peregritzatiotze ( ~ d te sci.iGum etc. Explic. VII.) &um?na uitae sanctitatr? tueretur. Finis. - Fol. 1 a.

R.

C. de Seiilreiiberg liaec adiiotavit : Colloquium hoc a B. Parente quaiitum coiijectura assequi possuin

*)

ex J. H. Maji, jun., codice, etiamiium Gissae in bibliotlioca acade- mica existente, descriptum est. Majus vero a Weberi, tum temporis Gissae Professoris munus obeuiitis, codice sibi describi curaverat et cum Z. C. ab Uffenbach codice con- ferri, quae collatioiies et liic ad margiiiein iiotatae. Graeca in BIajaiio exernplari omilia sat male Iiabita, a B. Parentc, graecac liiiguae, si rudimeiita excipias, non gnaro, Pe- jus adliuc descripta sunt. Cur vero Majus ipse jun., utpote graecae omniumque anti- quarum lingiiarum professor, exemplar suum non ex Weberiaiio Uffenbacliianove codice lnelius eineiidari curaverit, milli fingere nequeo. Imo forsan ambo lii Codices ipsi ill

cis meiidosi fucre, iiipriinis Weberiaiius ut qui in latinis meiidosissiizius appareat, P u r n Maio in suo exenlplari a Weberiano descripto turpissima splialmata en Uffenbacliiali~

(4)

C O D I C E S P W I L O S O P R I C T .

corrigelida fuerint, quae is ipse ad marginem copiae ab amanueiisi ex Parte factae, Summa cum diligentia notavit.

-

Fol. I b. codices Colloquii Bodiiiiani citantur

I

: Gissens. 2. Helmstad. 3. Gotting. 3. Rini ap. Wieneium, olim ecoles. Geraviensi praefectum Darm- stadii. Addita sunt haec: a. „Carmeii graecum p. 603 (p. 428 cod. nostri) iiZs. Bodinj

occurreiis ex versioiie adscript. correcturis Heynianis, iifitsolierlicliianis, codicibusque prae- ter Gottingensem Gissensi Helmstadiensibus atque meo quaiitum mihi pote restitutum. Acc. versio latiiia V. 11-17." Haec manu

R.

C. de Senlrenberg scripta sunt. b. Epi- stolae duae celeberr. H e y i i e continentes correcturas suas et alia ad Iioc carmen spectantia.

Abbildung

Updating...

Referenzen

Verwandte Themen :